Članak

Aćimović: Transkripti iz Haaga

31. Januara 2018.12:27
Na suđenju Srećku Aćimoviću za genocid počinjen u Srebrenici, Državno tužilaštvo je kao materijalne dokaze uložilo nekoliko transkripata svjedočenja i iskaza osuđenika koje su dali pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Tužilac Ibro Bulić je uložio više transkripata svjedočenja Momira Nikolića iz 2003., kao i izjavu koju je dao haškim istražiteljima. Nikolić je u Haagu priznao krivicu i osuđen je na 20 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici.

Kao dokaz uloženi su i transkripti svjedočenja Dragana Obrenovića iz 2003., kao i izjave koje je dao istražiteljima. Obrenović je osuđen na 17 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici.

Tužilaštvo BiH je uložilo i transkripte svjedočenja Vinka Pandurevića iz 2009. godine, pojasnivši da će dijelovi ovih, kao i Obrenovićevih transkripata biti korišteni samo u nekim dijelovima.

Kao materijalni dokaz su uloženi i transkripti svjedočenja Miroslava Deronjića iz 2003. godine, kao i nekoliko transkripata zaštićenih svjedoka koji su svjedočili pred MKSJ-om. Deronjić je u julu 2005. osuđen na deset godina zatvora za zločine počinjene u Bratuncu.

Odbrana Aćimovića je rekla da su ti transkripti i njihovi dokazi.

Aćimović je optužen da je kao komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) postupao po naredbi komande Zvorničke brigade i Glavnog štaba VRS-a da se Srebreničani iz škole u Roćeviću, s povezima na očima i zavezanih ruku, odvedu na lokaciju koju je sam izabrao – šljunkaru na obali rijeke Drine u Kozluku, gdje su ubijeni.

Suđenje će se nastaviti 14. februara.

 

Lamija Grebo