Vijest

Osam pravosnažno osuđenih za ratne zločine stupilo na izdržavanje kazne zatvora

23. Februara 2022.12:25
Tokom prethodne godine osam osoba osuđenih za ratne zločine upućeno je na izdržavanje kazne zatvora, dok je u toku ove godine jedna osoba uputila molbu za odgađanje, a jednom osuđenom je produženo odgađanje izvršenja kazne zatvora, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Prema podacima koji su BIRN-u BiH dostavljeni iz Državnog suda, osam osoba koje su pravosnažno osuđene za ratne zločine upućeno je na izdržavanje kazne zatvora.

U ovoj godini jedna osoba upućena je na izdržavanje kazne, u jednom slučaju je podnesena molba za odgađanje izvršenja krivične sankcije, a jednoj osobi je odgođeno izvršenje kazne.

Nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu Saši Ćurčiću, koji je osuđen na pet godina zatvora zbog prisiljavanja na seksualno djelo osobe bošnjačke nacionalnosti 1992. u Foči, on je 15. marta 2021. godine stupio na izdržavanje kazne zatvora.

Četiri osobe koje su osuđene za zločine nad civilima na području općine Hadžići upućene su na izdržavanje kazne. Iz ovog predmeta, tokom prethodne godine u zatvor su upućeni Mirsad Šabić, osuđen na šest godina, Bećir Hujić, kojem je izrečena kazna od osam godina, te Halid Čović i Nermin Kalember, osuđeni na po pet godina. U januaru ove godine Nezir Kazić, koji je osuđen na deset godina zatvora, stupio je na izdržavanje kazne, dok je Fadil Čović podnio molbu za odgađanje izvršenja zatvorske kazne.

Njih šestorica su osuđeni za protivzakonito zatvaranje i nečovječno postupanje prema civilima srpske i hrvatske nacionalnosti zatočenim u “Silosu” u Tarčinu, kasarni “Krupa” u Zoviku te Osnovnoj školi “9. maj” u Pazariću, kao i za uskraćivanje prava na suđenje i odvođenje na prinudne radove civilnog stanovništva.

“Osuđeni Fadil Čović je 17. februara 2022. godine podnio molbu za odgađanje izvršenja kazne zatvora, a Sud je istog dana odredio vještačenje medicinske dokumentacije koja je dostavljena uz molbu. Nakon što mišljenje vještaka bude zaprimljeno, Sud će donijeti odluku. Napominjemo da molba odlaže izvršenje kazne zatvora dok se o istoj ne odluči”, rečeno je za BIRN BiH iz Državnog suda.

Radovan Paprica i Slavko Ognjenović, pravosnažno osuđeni u septembru prošle godine na po sedam godina zatvora zbog silovanja počinjenog 1992. u Foči, stupili su na izdržavanje kazne zatvora.

Početkom oktobra 2021., Srećko Aćimović, osuđen na sedam godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima iz Srebrenice, stupio je na izdržavanje kazne. On je ranije podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja izdržavanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana, a o čemu je BIRN BiH ranije pisao.

Enveru Buzi, nekadašnjem vršiocu dužnosti komandanta Samostalnog bataljona Prozor Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) koji je osuđen na osam godina zatvora za zločin u Uzdolu u općini Prozor-Rama, odgođeno je izvršenje sankcije do 18. aprila 2022. godine.

Njemu je također Ustavni sud BiH odbio zahtjev za privremeno odlaganje izvršenja zatvorske kazne dok se ne odluči o njegovoj apelaciji.

 

Emina Dizdarević Tahmiščija