Predmet: Aćimović Srećko

Srecko-Acimovic.png

22. Januara 2020.

Na suđenju Srećku Aćimoviću, optuženom za genocid u Srebrenici, svjedok Odbrane kazao je da je postojalo “sponzorisanje” u Drugom bataljonu Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), te da su se ljudi koji su bili “sponzori” vodili kao pripadnici brigade a da to nisu bili.


Srecko-Acimovic.png

16. Oktobra 2019.

Vještak Odbrane Srećka Aćimovića, optuženog za genocid počinjen u Srebrenici, kazao je da je Roćević bio van rejona odbrane Drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).