Članak

Pržulj: Završen dokazni postupak Tužilaštva BiH

16. Novembra 2016.17:21
Čitanjem iskaza preminulih svjedoka iz istrage i ulaganjem materijalnih dokaza završen je dokazni postupak Državnog tužilaštva na suđenju za zločine počinjene na području Sokoca.

Svjedoci Hurem Murtić, Mustafa Sokolović i Meho Kehić su tokom istrage kazali da su zarobljeni u ljeto 1992. godine te odvedeni u Osnovnu školu “Petar Kočić” u selu Čavarine kod Sokoca.

Murtić je u iskazu iz 2006. godine naveo da je upravnik u školi bio Nenad Pržulj, a da se sjeća da su tokom njegovog boravka “Srbi izveli neke zatvorenike”, koji se nikada nisu vratili.

Sokolović je u svom iskazu naveo da se Pržulja sjeća kao stražara u školi, ali i da se sjeća da je u martu 1993. godine iz škole odvedeno šest zatvorenika.

“Rečeno je da ti ljudi idu na razmjenu, ali to nije bilo istina”, kazao je Skolović u istrazi.

Svjedok Kehić je u istrazi izjavio da je upravnik Pržulj prozvao određene zatvorenike i rekao im da će ih pustiti na slobodu. Na kraju, kako je naveo Kehić, niko više ništa o tim ljudima nije čuo, niti ih je pronašao.

Državno tužilaštvo tereti Pržulja da je, kao komandir zatvora u Osnovnoj školi “Petar Kočić” u selu Čavarine kod Sokoca, od maja 1992. do marta 1993. godine učestvovao u zatvaranju, premlaćivanju i nestanku sokolačkih Bošnjaka, kao i drugim nečovječnim djelima.

Tužilac Dževad Muratbegović je uveo i 32 materijalna dokaza, čime je završen dokazni postupak Tužilaštva.

Među dokazima Tužilaštva nalaze se odluke o proglašenju ratnog stanja u BiH, odluka predsjednika Srpske Republike BiH o mobilizaciji, te izvod iz uputstva za rad kriznih štabova. Jedan od dokumenata koje je uložilo Tužilaštvo BiH jeste i Pravilo službe oružanih snaga, spisak osoba koje su bile zatvorene u školi u Čavarinama, te obavještenje Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) u kojem se navodi da se ovaj predmet svrstava u kategoriju A.

Odbrana Nenada Pržulja protivila se uvođenju obavještenja iz Haškog tribunala, navodeći da to nije nikakav dokaz, već “nepotrebni pritisak na Sud BiH”.

Suđenje se nastavlja 23. novembra, kada će Odbrana ispitati tri svjedoka.

Dragana Erjavec