Članak

Pržulj: Zatraženo ukidanje presude za zločin u Sokocu

16. Marta 2017.13:56
Od Apelacionog vijeća Suda BiH je zatraženo da se ukine prvostepena presuda kojom je Nenad Pržulj oslobođen da je počinio ratni zločin na Sokocu, dok njegova Odbrana smatra da se treba potvrditi prvostepena presuda.

Tužilaštvo BiH je zatražilo da se nakon ukidanja prvostepene presude obnovi suđenje pred Apelacionim vijećem.

Prema presudi, Pržulj je oslobođen jer nije bio upravnik zatočeničkog objekta u selu Čavarine i nije mogao biti odgovoran za nezakonita zatvaranja, zlostavljanja, kao ni za odvođenje šest zatvorenika koji se i dalje vode kao nestali.

Dževad Muratbegović, tužilac Tužilaštva BiH, kazao je da traži ukidanje presude zbog povrede krivičnog postupka jer prvostepeno vijeće nije dalo ocjenu protivrječnih dokaza koji su potvrdili da je optuženi bio upravnik.

Naglasio je da ukidanje presude traži i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

“Prvostepeno vijeće je izvelo pogrešan zaključak da nije vršio dužnost upravnika. Poslove koje je obavljao prelaze ovlasti komandira straže. Radnje koje je poduzimao usmjerene su na funkcionisanje zatočeničkog objekta u Čavarinama. Optuženi je upravljao zatočeničkim centrom Čavarine”, kazao je Muratbegović.

On je istaknuo da je vijeće donijelo i pogrešan zaključak kada je riječ o premlaćivanju dva zatvorenika, naglasivši da je proizvoljan zaključak da vijeće nije moglo utvrditi stepen povreda koje su zadobili oštećeni.

Dodao je da je prvostepeno vijeće pogrešno zaključilo da nije znao šta će se desiti sa osobama koji su na spisku za razmjenu.

“Pomagao je pripadnicima Vojne policije u prisilnom nestanku šest zatočenih lica”, kazao je Muratbegović.

Rade Golić, branilac optuženog Pržulja, rekao je da je činjenično stanje pravilno utvrđeno i da nema bitnih povreda odredbi krivičnog postupka.

Odluku će Apelaciono vijeće donijeti naknadno.

Albina Sorguč