Članak

Pržulj oslobođen optužbi za zločine na Sokocu

23. Decembra 2016.13:45
Sud BiH oslobodio je Nenada Pržulja optužbi da je 1992. i 1993.

This post is also available in: English

godine počinio zločin protiv čovječnosti na području Sokoca.

Sudsko vijeće zaključilo je da Pržulj nije bio upravnik zatočeničkog objekta u selu Čavarine i da nije mogao biti odgovoran za nezakonita zatvaranja, zlostavljanja, kao ni za odvođenje šest zatvorenika koji se i dalje vode kao nestali.

“Vijeće nije moglo van razumne sumnje utvrditi da je optuženi poduzimao radnje koje mu se stavljaju na teret. Prije svega, nije moglo utvrditi da je vršio dužnost upravnika zatočeničkog objekta u Čavarinama”, rekao je predsjedavajući Vijeća Zoran Božić.

Božić je istaknuo da Tužilaštvo BiH nije izvelo nijedan materijalni dokaz da je Pržulj obavljao dužnost upravnika.

“Odbrana nije sporila da je optuženi bio pripadnik Druge romanijske brigade i da je obavljao dužnost komandira straže”, kazao je Božić, naglasivši da svjedoci nisu mogli znati koju je dužnost obavljao Pržulj.

On je istaknuo da nije sporno da su zatvorenici u Čavarinama boravili u nehumanim uslovima i da su premlaćivani, ali nije utvrđeno da se te radnje mogu dovesti u vezu sa optuženim.

Kako je napomenuo, Vijeće je utvrdilo da je optuženi donosio hranu zatvorenim osobama i pomagao im bez znanja komande.

Prema presudi, Tužilaštvo BiH nije dokazalo da je Pržulj znao šta će se desiti sa osobama čija imena su mu data da ih pročita sa spiska. Ovim osobama se nakon napuštanja objekta u Čavarinama gubi svaki trag.

Na izrečenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

Albina Sorguč


This post is also available in: English