Članak

Šišić i ostali: Bez zarobljenika u Zebinoj šumi

15. Novembra 2016.17:07
Na suđenju za zločine počinjene na području Rogatice i Foče, svjedok Odbrane Emira Drakovca je kazao da garantuje da nikakvih zarobljenika srpske vojske nije bilo u fočanskom selu Zebina šuma.

Nedim Alagić je ispričao da je kao komandant Sedme rogatičke brigade učestvovao u akciji “Krug”, koja je za cilj imala “oslobađanje lijeve obale Goražda” u avgustu 1992.

“Koliko je meni poznato, sve to vrijeme je selo Kukavice držala srpska vojska. (…) Mi smo bili u toj akciji na drugoj strani, zauzimali Jabučko Sedlo. Srpski civili su izlazili za Mesiće i Varošišta, a mi, po naređenju rahmetli Zaima Imamovića, nismo smjeli otvarati vatru na njih i to smo strogo poštovali”, rekao je Alagić.

On je kazao da u tom periodu niko od vojnika Armije BiH (ABiH) nije išao u Kukavice.

“Zašto da pravimo zasjedu na njihovoj teritoriji, a ne na drugim mjestima odakle smo gledali te kolone kako prolaze”, naveo je Alagić, dodajući da niko ne bi rizikovao ljude i slao ih u Kukavice.

Za napad na kolonu civila u Kukavicama Alagić je, kako je rekao, saznao gledajući televiziju nakon rata.

On je, odgovarajući na pitanje Sudskog vijeća kazao da nikada nije saznao ko je napao tu kolonu, iako je kasnije čitao da je na tom području bilo mnogo međusobno zavađenih jedinica i paravojnih formacija Vojske Republike Srpske (VRS) i da je pitanje “šta je bilo između njih”.

Za učešće u napadu na konvoj izvedenom 27. avgusta 1992. godine u mjestu Kukavice – u kojem je ubijeno najmanje 20 osoba srpske nacionalnosti, a nekoliko desetina ranjeno – sudi se Muhamedu Šišiću, Emiru Drakovcu, Azizu Šuši i Tariku Šišiću.

Prema optužnici, Muhamed Šišić je bio komandir Diverzantskog voda tzv. Kukavičke čete ABiH, dok su ostali optuženi bili pripadnici ove jedinice.

Drakovac je optužen i da je krajem 1992. na području općine Foča – lokalitet Zebina šuma – zajedno sa još jednom osobom mučio nepoznatog zarobljenika koji je bio pripadnik VRS-a,  te da je u mjestu Vratsalići (općina Rogatica) ubio civila u novembru iste godine.

Svjedok Nedim Alagić je kazao da poznaje sve optužene, jer su bili “kod njega dok je obavljao dužnost komandanta brigade”.

On je naveo da je bio učesnik akcije koja je podrazumijevala “oslobađanje Zebine šume” i koja je počela napadom 19. decembra. Kako je kazao, optuženi su pripadali bataljonu Brčigovo, koji je zajedno sa bataljonom Pokrivenik na taj lokalitet došao u zoru 20. decembra.

“Sve smo već bili zauzeli kad su oni došli. Poslao sam ih desno da osvoje liniju, jedna samohotka što je bila i još tih par bajti odakle su pucali na nas. Ja sam ranjen i poginuo mi je najbolji vojnik”, kazao je Alagić.

On je kazao da garantuje da nije bilo zarobljenih srpskih vojnika, ali da jeste bilo mrtvih koji nisu bez otpora htjeli otići sa položaja.

“Da je bio zarobljenik, morali su ga dovesti meni ili nekom drugom komandantu”, dodao je Alagić.

Suđenje se nastavlja 22. decembra.

Džana Brkanić