Članak

Maktouf želi blažu kaznu

25. Februara 2015.00:00
Iznoseći žalbe na presudu za zločine počinjene na području Travnika, Odbrana Abduladhima Maktoufa zatražila je od Apelacionog vijeća Suda BiH da optuženom smanji kaznu s pet na jednu godinu zatvora.

This post is also available in: English (English)

Branilac Adil Lozo je rekao da je bio “jako razočaran” kada je – nakon obnovljenog postupka zbog pogrešne primjene zakona – Maktoufu izrečena kazna od pet godina, istovjetna onoj na koju je bio osuđen u prvobitnom postupku.

“U prvoj presudi iz 2006. godine, gospodin Maktouf je osuđen na kaznu od pet godina prema Krivičnom zakonu BiH, nakon što je Vijeće zaključilo da postoje takve olakšavajuće okolnosti da mu se može izreći minimalna kazna. Sada, nakon što je utvrđeno koji je zakon trebao biti korišten, trebale bi te iste olakšavajuće okolnosti da se primijene i da mu se izrekne minimalna kazna prema krivičnom zakonu bivše Jugoslavije, što bi bila jedna godina”, pojasnio je Lozo.
Suđenje Maktoufu obnovljeno je nakon što je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je tokom prvobitnog postupka, koji je trajao od 2004. do 2006. godine, pogrešno primijenjen Krivični zakon Bosne i Hercegovine (KZ BiH) umjesto zakona bivše Jugoslavije, kao blažeg.
Nakon ove odluke, suđenje je obnovljeno u dijelu koji se odnosi na primjenu zakona i Maktouf je osuđen na pet godina zatvora po Krivičnom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). On je proglašen krivim da je 1993. pomogao pripadnicima jedinice “El Mudžahid” u nezakonitom hapšenju, zatvaranju i otmici pet civila hrvatske nacionalnosti u Travniku.
Branilac Lozo je kazao da je nepojmljivo što je Sud BiH do sada obnovio dvadesetak predmeta zbog pogrešne primjene zakona, ali da je Maktouf – čiji je predmet “prvi stigao na Evropski sud” – jedini kojem kazna nije smanjena u obnovljenom postupku.
“Naš obnovljeni postupak bio je samo formalan. Očekivao sam da ćemo moći izvesti dokaze o olakšavajućim okolnostima. Željeli smo saslušati oštećenog koji bi trebao ispričati kako ga je Maktouf spasio nakon nekoliko dana, zatim pokazati kako se Maktouf ponašao tokom suđenja i nakon izdržavanja kazne”, rekao je Lozo.
Prema riječima branioca, Maktouf je tokom rata “samo imao lošu sreću da je pričao arapski pa je mogao da komunicira sa stranim borcima koji su došli u BiH”.
Nakon odsluženja zatvorske kazne, Maktoufu je oduzeto državljanstvo BiH i napustio je zemlju, a trenutno živi u Maleziji. Dozvoljeno mu je da boravi u BiH kako bi prisustvovao obnovljenom postupku.
Branilac Lozo je kazao da Maktouf ne želi smanjenje kazne kako bi tužio BiH zbog vremena provedenog u pritvoru, već kako bi s vremenom mogao biti izbrisan “iz evidencije”, te ponovno zatražiti ulazak u BiH, gdje bi boravio s porodicom.
Tužiteljica Slavica Terzić zatražila je da se odbije žalba Maktoufovog advokata, istaknuvši da “petogodišnja kazna odgovara stepenu odgovornosti optuženog”.
Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

Denis Džidić


This post is also available in: English (English)