Denis Džidić

birn-bosnia-database-photo-birn-lead.jpg

31. Decembra 2020.

Petnaestu godinu rada Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) obilježili su počeci saradnje sa muzejima u kojima novinarski sadržaji postaju dio muzejske građe u Tuzli i Sre-brenici, serijali istraživanja i reportaža o neprocesuiranim zločinima, kontinuirano praćenje pravosuđa, korupcije, ekstremizma i posljedica pandemije, te pet novinarskih nagrada.


ELclrMzWsAoNgXO-1024x714.jpeg

31. Decembra 2019.

Četrnaestu godinu rada Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) obilježile su nagrade za serijal istraživanja o korupciji u javnim nabavkama, kao i za izvještavanje o procesima suočavanja s prošlošću, a naša istraživanja o neprocesuiranim zločinima i korupciji su korištena i za pokretanje istraga, te su predstavljena i pred Američkim kongresom.