Članak

Pelemiš i Perić: Odsustvo komandanta

26. Marta 2009.00:00
Bivši komandant Prvog bataljona Zvorničke brigade imenovao optužene Momira Pelemiša i Slavka Perića kao članove “komande” svog bataljona.

This post is also available in: English (English)

Milan Stanojević, svjedok Tužilaštva na suđenju za genocid u Srebrenici i bivši komandant Prvog bataljona Zvorničke brigade, kazao je kako je u julu 1995. godine vršilac dužnosti komandanta bio Momir Pelemiš, a Slavko Perić pomoćnik komandanta za bezbjednost.

“Kad sam god bio odsutan, Pelemiš je imao sve ovlasti kao i ja. Idući po sistemu komande bio je moj oficir za bezbjednost, a to je Perić”, pojasnio je svjedok.

Prema navodima optužnice, Pelemiš i Perić se terete da su 15. i 16. jula 1995. godine “planirali, naredili i pomagali” ubistva oko 1.200 Srebreničana na području Vojne ekonomije Branjevo, koji su prvobitno bili zatvoreni u školi “Kula” u Pilici, kao i ubistva oko 600 muškaraca zatvorenih u Domu Pilica, općina Zvornik.

Prema iskazu svjedoka, on je u periodu kada je počinjen masakr, mada nije mogao reći tačne datume, bio “prekomandovan” u Bratunac, da bi se u rejon odgovornosti Prvog bataljona, “u blizini sela Pilice”, vratio se “tek nakon nekoliko dana”, te je na sastanku s komandom tražio obavještenja o stanju bataljona.

Stanojević je kazao da su mu Pelemiš i Perić kazali da “bataljon nije učestvovao u bilo kakvim vanrednim aktivnostima”, niti su mu govorili o bilo kakvim zatvorenicima, osim što je saznao da su “neki manijaci” pored škole u Pilici maltretirali vozače, te jednom prilikom zaustavili i Slavka Perića.

“Po povratku s borbenih aktivnosti, isti dan sam prolazio pored Branjeva i, na dijelu ekonomije koji se koristio za žetvu, vidio sam šarene krpe i druge neuobičajene stvari kraj farme. Nazvao sam komandu brigade i tražio objašnjenje, ali su mi oni rekli da to nije moja nadležnost i da se pustim toga”, kazao je Stanojević.

Tokom unakrsnog ispitivanja svjedok je dodao je farma u Branjevu nije bila u vlasništvu Prvog bataljona, nego da se samo koristila radi uzgajanja hrane, i da tamo nikada nije bilo raspoređenih vojnika.

“O stradanjima nekih ljudi čuo sam tek nakon rata, i to iz nekih priča po selu, oficijelno o tome ništa ne znam”, zaključio je svjedok.

Naredno ročište zakazano je za 24. april 2009. godine, kada će biti nastavljeno unakrsno ispitivanje ovog svjedoka.

Džana Brkanić


This post is also available in: English (English)