Članak

Kravica: Tamne mrlje u Sandićima

17. Januara 2008.00:00
Vještaci koje su saslušale Odbrane jedanaestorice optuženih govorili o 450 Srebreničana u Sandićima, te “spornim i nespornim potpisima” Miloša Stupara

This post is also available in: English (English)

Dragan Obrenović, kojeg su Odbrane pozvale kao eksperta vještaka geodetske struke, rekao je da su 13. jula 1995. godine u Sandićima bile prisutne “grupe ljudi, kamioni i autobusi”, te da je, na osnovu fotografija, zaključio da se radi o 450 Srebreničana.

“Na osnovu skeniranih fotografija iz filma Zorana Petrovića, i aviosnimaka, zaključio sam da se na livadi u Sandićima nalaze tamne mrlje koje predstavljaju grupe ljudi, te da je tog 13. jula 1995. godine na livadi bilo 450 zatvorenika”, rekao je vještak geodetske struke Obrenović.

Za strijeljanje preko 1.000 Srebreničana u selu Kravica u julu 1995. godine Tužilaštvo BiH tereti 10 bivših pripadnika Drugog odreda Specijalne policije Šekovići i jednog pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

“Broj ljudi koji su se nalazili tada na livadi, izračunao sam matematičkom metodom, a na osnovu pretpostavke sam zaključio koliko je njih bilo na jednom kvadratnom metru”, rekao je Obrenović i konstatovao da je taj broj mogao biti “manji ili veći” jer je na snimku koji je prezentiran u sudnici uočio da su prikazane grupe ljudi u četiri sata poslijepodne, dok se on koristio fotografijama na kojima su slikani zatočenici u dva sata istog dana.

Dane Branković, diplomirani inžinjer grafičke tehnologije, na zahtjev Odbrane Miloša Stupara izvršio je vještačenje “spornih i nespornih potpisa” sa dokumenata iz perioda od 1990. do 2005. godine, te utvrdio da su “sporne potpise izvele dvije osobe”.

“Moram istaći da se kod svih nespornih potpisa koristilo latinično pismo, da je brzina pisanja podudarna kao i razmaci između riječi i slova, ugao pisanja i slično, što će reći da je jedna osoba – Miloš Stupar – izvela sve potpise. Također, kategorički tvrdim da su sporne potpise izvele dvije osobe, a ne Stupar”, rekao je Branković.

Vještak Branković je ispitivao potpise Miloša Stupara sa ugovora o otpremnini, bankovnih kartica, spiska pripadnika Drugog odreda iz Šekovića, te različitih saglasnosti i zahtjeva iz 1994. godine.

Tokom unakrsnog ispitivanja tužilac Ibro Bulić je od Brankovića zatražio mišljenje o potpisima, koji su pisani ćiriličnim pismom, a koje je optuženi Stupar dao 2003. i 2004. godine, što je vještak odbio rekavši da se “stručno ništa ne daje otprilike”.

“Meni su advokati dali potpise za koje su utvrdili da su sporni i nesporni, i ja sam izvršio samo njihovu analizu. Ne mogu vam otprilike reći kakvi su ovi potpisi jer je neophodno da lagano, fino i ozbiljno uradim ekspertizu”, rekao je Branković.

Sudsko vijeće je, na zahtjev Odbrane Miloša Stupara, donijelo odluku da Branković izvrši dopunu nalaza i mišljenja uz upotrebu dokumenata Tužilaštva BiH, te naložilo optuženom Stuparu da se “štampanim i pisanim slovima, te ćirilicom i latinicom nekoliko puta potpiše na papir kako bi vještak mogao uporediti i te potpise”, što je Stupar i uradio nakon što je suđenje završeno.

Nastavak suđenja je zakazan za 23. januar 2008. godine.
 
 

Povezani članci

This post is also available in: English (English)