Stop cenzuri

SUD-BIH-2-e1611570314677-1280x721.jpg

30. Decembra 2013.
Uz nekoliko hiljada potpisa, kao i druge načine podrške kampanji “Stop cenzuri o ratnim zločinima”, Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH) je uspjela potaknuti predstavnike vlasti da priznaju kako anonimizacija ne može biti primijenjena u slučajevima teških krivičnih djela, koja uključuju ratne zločine.


19. Jula 2013.
Iako je imao mogućnost da to učini, Evropski sud za ljudska prava nije naložio Bosni i Hercegovini obavezu ponavljanja postupka u predmetima “Damjanović” i “Maktouf”, nego je smatrao dovoljnim deklaratorno utvrđivanje povrede njihovih prava i dosudu troškova postupka. Shodno tome, BiH nema obavezu ponoviti ova dva postupka kako bi provela presudu Evropskog suda.


27. Maja 2013.
Novinari iz BiH izrazili su ogorčenje novim Pravilnikom o pristupu informacijama Suda BiH, po kojem mediji sa suđenja mogu dobiti samo deset minuta snimka u audio ili video formi.