Lice: Terzić Predrag


28. Februara 2012.
U završnoj riječi na suđenju za zločine u Kalinoviku, Tužilaštvo BiH je istaklo da su optuženi Milan Perić, Spasoje Doder, Predrag Terzić i Aleksandar Cerovina sa diskriminatorskom namjerom hapsili i zatvarali Bošnjake s područja Kalinovika.


24. Januara 2012.
Na suđenju za zločine u Kalinoviku, zaštićena svjedokinja Odbrane kazala je da je saznala kako optuženi Predrag Terzić nije učestvovao u hapšenju Šerife Hadžić u junu 1992. godine u selu Mjehovina (općina Kalinovik).


14. Juna 2011.
Svjedočeći u korist Tužilaštva BiH, Džemila Suljić je ispričala kako su u ljeto 1992. godine iz sela Vihovići (općina Kalinovik) u zarobljeništvo odvedeni njen muž i dvojica sinova, te da posmrtne ostatke svoje djece još uvijek nije pronašla.


17. Maja 2011.
Na suđenju za zločine počinjene u Kalinoviku, svjedokinja Državnog tužilaštva za optuženog Predraga Terzića rekla je da se isticao po drskosti i agresivnosti kada je odvodio starije muškarce iz sela Vihovići (općina Kalinovik).