Članak

Oslobođena četvorka iz Kalinovika

12. Novembra 2013.00:00
Apelaciono vijeće Suda BiH oslobodilo je Milana Perića, Spasoja Dodera, Predraga Terzića i Aleksandra Cerovinu optužbi za zločine počinjene 1992. u Kalinoviku.

This post is also available in: English

Vijeće je nakon obnovljenog suđenja, koje je počelo u aprilu ove godine, zaključilo da su optuženi, kao pripadnici Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Kalinoviku, učestvovali u privođenju civila bošnjačke nacionalnosti, ali da su za te radnje imali direktne naredbe, a da, s obzirom na svoju funkciju, nisu bili u prilici da znaju da li su te naredbe zakonite.  

“Dokazima Tužilaštva, Vijeće se nije moglo uvjeriti o postojanju diskriminatorske namjere optuženih, odnosno volje i htijenja da učestvuju u progonu kroz nezakonito zatvaranje civila muslimana”, obrazložio je Senadin Begtašević, predsjedavajući Apelacionog vijeća.

Perić, Doder, Terzić i Cerovina su prvostepenom presudom iz marta 2012. oslobođeni krivice za učešće u progonu i drugim zločinima nad civilnim bošnjačkim stanovništvom počinjenim u Kalinoviku. Apelaciono vijeće je ukinulo ovu presudu i naložilo obnavljanje suđenja.

Sudija Begtašević je kazao da je van sumnje utvrđeno postojanje širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija u ljeto 1992. godine na području Kalinovika, koji je bio usmjeren protiv civila Bošnjaka. Međutim, kako je dodao, Tužilaštvo nije pokazalo dovoljno dokaza o postojanju svijesti kod optuženih da znaju za takav napad.

Perić, Doder, Terzić i Cerovina su oslobođeni krivice da su 25. juna 1992. opkolili grupu Bošnjaka pored zgrade Opštine, koji su došli po pozivu Sekretarijata narodne odbrane, a potom ih nezakonito zatvorili u osnovnu školu “Miladin Radojević”.

“Pripadnici policije iz Kalinovika su bili ispred Opštine radi obezbjeđenja grupe Muslimana. Iz iskaza svjedoka proizlazi da su Terzić i Cerovina bili u školi i tamo oduzimali oštre predmete, ali Vijeće zaključuje da su oni za te zadatke imali naredbe svojih nadređenih. Optuženi nisu učestvovali u sastavljanju poziva i njihovom uručivanju Bošnjacima, a iz dokaza se ne može zaključiti da su optuženi znali za namjere svojih nadređenih, već su mislili da je njihov zadatak samo obezbjeđenje grupe civila”, rekao je Begtašević.

Apelaciono vijeće također je oslobodilo krivice svu četvoricu da su istog dana učestvovali u napadu na sela Jelašca i Vihovići te nezakonitom hapšenju civila.

“Vijeće zaključuje da su optuženi došli da privedu lica koja se nisu odazvala pozivu Sekretarijata za narodnu odbranu. Oni su imali naređenje da privedu ta lica i nisu mogli znati da li je ta naredba nezakonita”, kazao je Begtašević.

Presudom su Perić, Terzić i Cerovina u četiri tačke također oslobođeni krivice da su nezakonito hapsili civile. Apelaciono vijeće je zaključilo da nisu imali diskriminatorsku namjeru usmjerenu protiv civila Bošnjaka.

Perić, Doder, Terzić i Cerovina su oslobođeni obaveze plaćanja troškova postupka, a na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

S obzirom da je izricanju presude prisustvovao veliki broj građana, svi predstavnici medija nisu bili u mogućnosti da uđu u sudnicu.

Denis Džidić


This post is also available in: English