Članak

Perić i ostali: Sistematični napad

28. Februara 2012.00:00
U završnoj riječi na suđenju za zločine u Kalinoviku, Tužilaštvo BiH je istaklo da su optuženi Milan Perić, Spasoje Doder, Predrag Terzić i Aleksandar Cerovina sa diskriminatorskom namjerom hapsili i zatvarali Bošnjake s područja Kalinovika.

This post is also available in: English

Munib Halilović, tužilac Tužilaštva BiH, kao otežavajuću okolnost za optužene je naveo da je njihovim djelovanjem “jedna etnička skupina udaljena s teritorije vlasti i to je poprimilo trajne posljedice”.

“Nije se dešavalo slučajno, vidi se jedan obrazac sistematičnog napada. Počinioci su znali za ovaj napad. Stanica javne bezbjednosti (SJB) bila je nosilac svih aktivnosti – hapšenja, paljenja, zatvaranja”, kazao je Halilović.

Prema optužnici, Perić, Doder, Terzić i Cerovina su kao policajci SJB-a Kalinovik od juna do septembra 1992. godine pomagali progon Bošnjaka iz općine Kalinovik. Tužilaštvo BiH smatra da su optuženi nezakonito hapsili civile i odvodili ih u Osnovnu školu “Miladin Radojević” i logor “Barutni magacin” u Kalinoviku, gdje je najveći broj zatočenih i ubijen.

“Kada počinje masovno zatvaranje, s početkom augusta praktično nema Bošnjaka na slobodi. (…) Naređenja su prihvatili kao model ponašanja. Nije bilo puko provođenje naredbi, već poistovjećivanje”, kazao je tužilac.

Govoreći o hapšenju muškaraca ispred zgrade Općine Kalinovik koje se desilo 25. juna 1992. godine, Halilović je rekao da je akciju vodio optuženi Doder. Prema riječima tužioca, optuženi Perić se uključio, te su muškarci odvedeni u školu “Miladin Radojević”, a Terzić i Cerovina su ih prije ulaska pretresli.

“Oni su policajci i znaju da fiskulturna sala nije mjesto gdje se zatvaraju”, kazao je tužilac.

Krajem jula 1992. godine policajci, rekao je tužilac, kreću u selo Vihoviće jer su znali da je oko deset civila još uvijek na slobodi. Veći broj svjedoka, kazao je tužilac, potvrdio je učešće optuženih Terzića i Cerovine.

Tužilac je naveo da je brutalnim napadom na selo Jelašca 1. augusta 1992. godine rukovodio optuženi Perić, a učestvovao je i optuženi Cerovina.

“Imate djecu, žene i starce i idete s takvom upotrebom sile. Sve kuće u zaseoku Karaula su zapaljene”, kazao je tužilac i dodao da su civili odvedeni u logor “Barutni magacin”.

Tužilac je na kraju završne riječi zatražio osuđujuću kaznu, te da se optuženi po izricanju prvostepene presude pritvore do njene pravomoćnosti.

Odbrane Perića i Dodera će završnu riječ iznijeti 6. marta ove godine.

A.J.

This post is also available in: English