Lice: Stanarević Željko


18. Aprila 2016.
Odbrana Željka Stanarevića u završnoj riječi je kazala da Tužilaštvo BiH nije van svake razumne sumnje dokazalo da je optuženi kriv za zločin počinjen na području Bihaća i zatražila oslobađajuću presudu.


8. Februara 2016.
Svjedočeći u svoju korist, optuženi Željko Stanarević je rekao da u ljeto 1992. godine nije učestvovao u napadima na Ljutočku dolinu (općina Bihać), te da je zatvorenike iz logora u Ripču vidio samo jedne prilike kada se “slučajno vozio istim kamionom”.


21. Decembra 2015.
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Bihaća, svjedok Odbrane je rekao da misli da nije vidio optuženog Željka Stanarevića u Hrgaru, gdje je odvezao zatvorenike, koji su ubijeni.