Lice: Stanarević Željko


7. Decembra 2015.
U nastavku suđenja Željku Stanareviću, optuženom za zločine počinjene na području Bihaća, svjedok Odbrane je izjavio da optuženog nije viđao u Ripaču (općina Bihać), te da nije vidio da je neko odvodio zarobljene civile.


5. Oktobra 2015.
Svjedok Tužilaštva BiH potvrdio je da je jedne prilike sa Ratkom Mihajlovićem došao i optuženi Željko Stanarević i iz skladišta firme “IMP” u selu Ripač odveo par zatvorenika.


14. Septembra 2015.
U nastavku suđenja Željku Stanareviću, optuženom za zločine počinjene na području Bihaća, svjedok Tužilaštva BiH je ispričao kako je bio zarobljen u Ripaču.


7. Septembra 2015.
U nastavku suđenja Željku Stanareviću, optuženom za zločine počinjene na području Bihaća, svjedokinja Tužilaštva BiH ispričala je kako su joj tri sina zatočena u školu prilikom napada na Orašac i da ih je tad posljednji put vidjela.