Lice: Ružnić Hasan

1682492396515-e1682498450295.jpg

8. Maja 2023.
U nastavku suđenja Atifu Dudakoviću i ostalima, optuženima za zločine na području više krajiških općina, Odbrane nisu imale unakrsnih pitanja za svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je na jednom od ranijih ročišta rekao da mu je za novac sugerisano šta da kaže prilikom saslušavanja tokom istrage, dok je Optužba predočila dopise da se ne radi o policijskom saradniku.