Lice: Rešidović Edina


1. Juna 2015.
U nastavku iznošenja završne riječi, braniteljica Edina Rešidović iznijela je argumente zbog kojih smatra da ne bi trebalo vjerovati svjedocima Tužilaštva BiH koji optuženog Nihada Bojadžića terete za zločine počinjene u Trusini (općina Konjic).


5. Maja 2015.
Na suđenju za zločine počinjene u Trnovu, zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH je kazao da je Srpska demokratska stranka (SDS) tražila smjenu optuženog Edhema Godinjaka, koji je bio načelnik policije u tom mjestu.