Članak

Različita svjedočenja o naredbi za napad na Trusinu

11. Maja 2015.00:00
U nastavku iznošenja završnih riječi na suđenju za zločine u Trusini (općina Konjic), Odbrana je istakla da Tužilaštvo BiH nije ponudilo “nikakve, a kamoli van sumnje” dokaze protiv optuženog Nihada Bojadžića.

This post is also available in: English

“Zato je jedini prijedlog Odbrane da oslobodite Bojadžića”, kazala je braniteljica Edina Rešidović.

Ona je netačnim ocijenila tvrdnje Tužilaštva BiH da je Bojadžić, nekadašnji zamjenik komandanta odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH), naredio podređenim vojnicima da 16. aprila 1993. godine napadnu Trusinu. Prema braniteljici, optuženi nije bio na tom području.

U napadu ABiH na selo Trusina ubijena su 22 civila i zarobljena pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Bojadžiću je na teret stavljeno da je naredio podređenim vojnicima da napadnu Trusinu i izdao naredbu da niko u selu ne smije ostati živ, te da je s obližnjeg brda sredstvom veze rukovodio napadom.

Dokazi pokazuju, kako je rekla Rešidović, da je grupu vojnika koji su krenuli prema Trusini predvodio Samir Šemsović zvani Samko. Dodala je da je on bio cijenjen među saborcima. Nakon ranjavanja u Trusini, Šemsović je ubrzo preminuo.

Vojnici odreda “Zulfikar”, prema braniteljici, u Trusinu su krenuli iz obližnjeg sela Parsovići. Ona je kazala kako se tokom suđenja postavljalo pitanje ko je vojnike odreda “Zulfikar” postrojio u Parsovićima i izdao naredbu za napad.

O tome su iskazi svjedoka, kako je rekla, potpuno kontradiktorni. Rešidović je dodala da je jedna grupa svjedoka izjavila da im se “događaji miješaju” jer su učestvovali u mnogim akcijama, a druga da postrojavanja uopće nije bilo.

Braniteljica je kazala da je bilo svjedoka koji su izjavili da ih je postrojio Bojadžić i rekao da se napada Trusina.

“Iskazi su do te mjere protivrječni da im se ne može pokloniti vjera”, kazala je ona i dodala kako su neki svjedoci govorili da su to uradili drugi.

Iako su dokazi, kako je rekla Rešidović, pokazali da je odred “Zulfikar” u vrijeme zločina bio u sastavu Prvog korpusa ABiH, tužilac je ostao pri tvrdnji da je jedinica bila pri Štabu Vrhovne komande ABiH.

Zajedno s Bojadžićem, sudi se Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu i Nedžadu Hodžiću, nekadašnjim vojnicima odreda “Zulfikar”, te Senadu Hakaloviću, bivšem vojniku brigade “Neretvica”.

Rešidović će iznošenje završnih riječi nastaviti 25. maja.

Amer Jahić


This post is also available in: English