Lice: Lazarević Radivoje


28. Januara 2015.
Na suđenju za zločine počinjene na području Sarajeva, svjedok Odbrane izjavio je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu da je ranjen sredinom juna 1992. i da je taj dan u domu zdravlja vidio optuženog Gorana Sladoja.


6. Novembra 2014.
Iako se svjedoci žale na prijetnje koje im se upućuju, a nerijetko su to razlozi Tužilaštva BiH za određivanje pritvora osumnjičenima za ratne zločine, još uvijek ne postoji nijedna optužnica za takva djela.