Lice: Kukavica Musajb


9. Oktobra 2013.

U završnim riječima na obnovljenom suđenju za zločine počinjene u Bugojnu, Državno tužilaštvo je zatražilo da Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović budu proglašeni krivima, dok je Odbrana prvooptuženog zatražila oslobađajuću presudu.