Članak

Zatraženo oslobađanje Musajba Kukavice

28. Novembra 2014.00:00
Odbrana Musajba Kukavice zatražila je od Trećestepenog vijeća Suda BiH da ukine presudu kojom je osuđen na četiri godine zatvora za zločine počinjene u Bugojnu.

This post is also available in: English

Tužilaštvo BiH nije uložilo žalbu na drugostepenu presudu koja je izrečena u decembru prošle godine, ali je zatražilo da se žalba Odbrane odbije.

Kukavica je, kao komandir obezbjeđenja, proglašen krivim za zločine protiv ratnih zarobljenika u logoru formiranom na stadionu “Iskre” u Bugojnu.  

Odbrana je u žalbi istakla da je, kada je u pitanju odvođenje zarobljenika na prinudne radove, Kukavica bio zadnji u lancu komandovanja.

“Na sastanku komandanata Operativne grupe Zapad detaljno je određeno na koji se način angažuju zarobljenici za radove… Brigada je odobravala odvođenje sa stadiona, gdje su po spisku preuzimali lica. Oni su preuzimali odgovornost za njih dok su bili na radovima”, kazao je branilac Fadil Abaz.

On je rekao da nije dokazano kakva je bila uloga Kukavice i šta je on, kao podređeni, mogao da učini osim onoga što je već preduzimao.

Abaz je napomenuo da su u ovom predmetu već osuđeni nekadašnji upravnik logora Nisvet Gasal, kao i Enes Handžić, koji je, kao pomoćnik komandanta 307 brigade Armije BiH (ABiH), “direktno odobravao da se ta lica mogu angažovati”.   

“Moj branjenik nije znao gdje će i na koji način biti angažovani zarobljenici… Nesporno je da je odabirao. Ako je neko bio bolestan, stavio bi drugog…”, rekao je branilac.

Gasal je pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora, a Handžić je u maju 2011. nakon priznanja krivice osuđen na osam godina zatvora.

Branilac Abaz je kazao da je Gasal u svom svjedočenju naveo da ga je Kukavica obavještavao o dešavanjima na stadionu, a da je on, kao upravnik, kažnjavao pripadnike koji su nečovječno postupali prema zarobljenicima.

Tužilac Slavica Terzić je navela da je optuženi znao gdje će zarobljenici biti odvedeni na prinudne radove – na prve linije, gdje je dolazilo do ranjavanja.

“Zarobljenici su na radovima i mučeni od pripadnika ABiH, takozvanih linijaša, a njihove povrede su bile vidljive pri povratku na stadion”, naglasila je Terzić.

Ona je napomenula da su zatočenici na stadionu svako jutro postrojavani i da je optuženi mogao vidjeti povrede koje su imali.

Kukavica, kojem je suđenje počelo prije sedam godina, u prvostepenom postupku pred Sudom BiH bio je oslobođen optužbi, a osuđen je u žalbenom postupku.

Trećestepeno vijeće će odluku o žalbi donijeti naknadno.

Marija Taušan


This post is also available in: English