Lice: Blagojević Mladen


5. Juna 2013.
Unakrsno ispitujući Momira Nikolića, Odbrana Ratka Mladića sugerisala je da je Nikolić lagao kada je posvjedočio da mu je dva dana poslije pada Srebrenice optuženi odsječnim gestom rukom nagovijestio da će zarobljeni Muslimani biti pobijeni.