Grad: Vojno


4. Januara 2010.
I u 2009. godini, petoj kako djeluje, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine je uspjela održati pažnju javnosti na temama što se tiču procesuiranja ratnih zločina i procesa suočavanja s prošlošću, ali i profesionalnog rada medija koji se bave ovim pitanjima.