Predmet: Vujović i ostali

Vujovic.Duka_.Ilic_.jpg

14. Marta 2016.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Bileći, svjedok Odbrane Miroslava Duke je izjavio kako je u junu 1992. obaviješten da je paravojska privela muslimane u stanicu policije u Bileći.

Vujovic.Duka_.Ilic_.jpg

22. Februara 2016.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Bileći, Odbrana Miroslava Duke uložila je 23 materijalna dokaza, među kojima je iskaz preminulog svjedoka koji je izjavio da iz njegovog sela Zaušje niko nije odveden ni maltretiran.

Vujovic.Duka_.Ilic_.jpg

25. Januara 2016.
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Bileći, svjedoci Odbrane izjavili su da je Miroslav Duka sa svojom četom rezervne policije bio na ratištu od juna do decembra 1992. godine.