Predmet: Vlačo Branko


25. Februara 2015.
Optužba je u žalbi zatražila da Apelaciono vijeće Suda BiH izrekne Branku Vlači kaznu dugotrajnog zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u Vogošći kod Sarajeva, dok je Odbrana zatražila ukidanje petnaestogodišnje kazne ili oslobađanje od optužbe.