Predmet: Milošević Igor


3. Februara 2016.
Na suđenju za zločin počinjen u Trnovu, svjedoci Odbrane rekli su da je optuženi Igor Milošević tokom ratnih dešavanja bio u Srbiji, gdje je nastavio živjeti i nakon završetka rata.


23. Decembra 2015.
Svjedoci Odbrane Igora Miloševića, optuženog za zločin počinjen na području Trnova, kazali su kako su čuli da je optuženi 1994. godine otišao u Srbiju i da ga nisu vidjeli do poslije rata.


9. Decembra 2015.
Svjedok Odbrane Igora Miloševića, optuženog za zločin počinjen na području Trnova, kazao je da je optuženi dezertirao iz vojske u ljeto 1994. te da ga je vidio tek godinu kasnije u Srbiji.