Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Nadređen Vojnoj policiji

18. Septembra 2023.12:26
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pročitalo je iskaz preminulog svjedoka koji je izjavio da je Ćamil Ramić bio pomoćnik komandanta za bezbjednost i da je bio nadređen Vojnoj policiji na području Višegrada.
Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Mehmed Tvrtković je u istrazi je kazao da je postavljen za komandanta Teritorijalne odbrane (TO) Višegrad koja je formirana u Međeđi 29. maja 1992. On je naveo imena ljudi koji su bili na pozicijama, rekavši da je Ćamil Ramić bio pomoćnik komandanta za bezbjednost, a Ahmet Sejdić bio komandant Odreda “Čole”.

“Ja sam 4.8. razvlašćen dužnosti komandanta Štaba od Ahmeta Sejdića, tada je već bila formirana Višegradska brigada. Štab ostaje pasivan. Mi smo davali saglasnosti koje nisu bile obavezujuće”, kazao je Tvrtković.

On je u istrazi izjavio da je saznao kako su u akciji na Meremišlju u oktobru 1992. bila zarobljena četiri vojnika, koja su držana u kući Nedžiba Hurema u Kaošticama. Poznato mu je da je jedan od četvorice zarobljenika preminuo.

“Obezbjeđivala ih je Vojna policija, čiji je komandir bio Emil Kos, a Vojna policija je bila podređena pomoćniku komandanta za bezbjednost Ćamilu Ramiću”, naveo je Tvrtković.

On je rekao da je Ramić bio ranjen u avgustu i da je duži period bio odsutan, a  po povratku se podredio Sejdiću.

Tokom istrage Tvrtkoviću su prezentovane kopije izvještaja o ispitivanju zarobljenika koje je potpisao Ramić. Svjedok je potvrdio da je u svojstvu predsjednika opštine Višegrad potpisao da kopije odgovaraju originalu.

Ramićeva braniteljica Nina Karačić Brković kazala je da u izvještaju od 2010. nema potpisa ni optuženog ni svjedoka, kao ni pečata.

“Ovaj svjedok nema naobrazbu vezano za nadležnosti”, kazala je braniteljica.

Navela je i da se Tvrtković nije izjasnio do kada je Ramić bio odsutan nakon ranjavanja.

Ramić je optužen s Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni 1995. na području Rogatice i Goražda.

Tužiteljica Vedrana Mijović pročitala je iskaz Senada Omeragića, koji je takođe preminuo, a ispričao je kako je učestvovao u akciji u Strgačini u opštini Rudo, u kojoj su početkom 1993. zarobljena dva vojnika. On je rekao da je jedan zarobljenik bio ranjen i da je komandant Sejdić rekao da ga odvezu u bolnicu, a da je drugi zatvoren u Kaoštice.

Svjedok je govorio i o drugoj dvojici zarobljenika koji su odvezeni u Goražde.

Ahmet Sejdić ranije je oslobođen optužbi za zločine počinjene na području Rudog i Goražda.

Suđenje se nastavlja 25. septembra.

Marija Taušan