Suđenje

Veljović: Tužilaštvo traži veću kaznu, Odbrana ukidanje presude

30. Marta 2023.15:40
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je veću kaznu za Radovana Veljovića, osuđenog na sedam godina za zločine u Foči, dok je Odbrana zatražila ukidanje presude iz više razloga.
Foča. Foto: BIRN BiH

Veljović je u novembru prošle godine proglašen krivim da je u okviru širokog i sistematskog napada počinio silovanje u maju 1992. godine u selu Điđevo na području Foče.

Tužilaštvo od Apelaconog vijeća traži da Veljoviću bude izrečena veća kazna.

“Žalba je podnesena isključivo zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji“, kazala je tužiteljica Sanja Jukić, navodeći da ostaje kod pisanog podneska.

Odbrana je žalbu podnijela zbog bitnih povreda postupka, krivične sankcije, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te povreda Ustava i Evropske konvencije. Branilac Petko Pavlović je rekao da je presuda zasnovana na nezakonitim dokazima.

“Postoje iskazi svjedoka koji nisu mogli da ponove riječ na pretresu“, kazao je Pavlović, dodajući da su ti svjedoci samo potvrđivali navode prilikom podsjećanja na ranije izjave.

Branilac smatra da nije dokazano ni da je Veljović učestvovao u širokom i sistematskom napadu, kao i da u iskazima svjedoka ima dosta kontradiktornosti i nelogičnosti.

Optuženi je rekao da je optužnica “totalna neistina“.

Veljović je osuđen kao pripadnik Vojske Republike Srpske za zločin protiv čovječnosti. Prvostepeno vijeće je odredilo da optuženi oštećenoj isplati 32.000 za pretrpljenu duševnu bol nakon pravosnažnosti presude.

Apelaciono vijeće naknadno će donijeti odluku o žalbama.

Marija Taušan