Vijest

Radovanu Veljoviću potvrđeno sedam godina zatvora za silovanje u Foči

11. Maja 2023.16:09
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je kao neosnovane žalbe Državnog tužilaštva i Odbrane te potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Radovan Veljović osuđen na sedam godina zatvora za silovanje počinjeno u maju 1992. godine na području Foče.
Foča. Foto: BIRN BiH

Prvostepenom presudom Suda BiH iz novembra 2022. godine Veljović je proglašen krivim da je sredinom maja 1992. silovao oštećenu A-1 u selu Điđevo, nakon što je izvedena iz jedne kuće. On je, kako je Vijeće utvrdilo, naredio oštećenoj da pođe s njim u drugu kuću, gdje ju je silovao držeći joj ruku na grlu, a potom joj zaprijetio da će je ubiti ako bude pričala šta se dogodilo.

Istom presudom je Vijeće djelimično uvažilo zahtjev oštećene za naknadu za pretrpljenu duševnu bol i odredilo Veljoviću da joj isplati 32.000 maraka nakon što presuda postane pravosnažna.

Tužilaštvo BiH i Odbrana su izjavili žalbu na prvostepenu presudu.

Optužba je od Apelacionog vijeća tražila da Veljoviću bude izrečena veća kazna, dok je Odbrana žalbu podnijela zbog bitnih povreda postupka, krivične sankcije, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te povreda Ustava i Evropske konvencije, uz obrazloženje da je prvostepena presuda zasnovana na nezakonitim dokazima.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Jasmin Begić