Vijest

Osuđeni za zločin u Foči upućen na izdržavanje kazne zatvora

Radovan Veljović, koji je pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora za silovanje počinjeno u maju 1992. na području Foče, upućen je na izdržavanje kazne početkom jula ove godine.
Foča. Foto: BIRN BiH

Veljović je proglašen krivim da je sredinom maja 1992. silovao oštećenu A-1 u selu Điđevo nakon što je izvedena iz jedne kuće. On je, kako je Vijeće utvrdilo, naredio oštećenoj da pođe s njim u drugu kuću, gdje ju je silovao držeći joj ruku na grlu, a potom joj zaprijetio da će je ubiti ako bude pričala šta se dogodilo.

Istom presudom je Vijeće djelimično uvažilo zahtjev oštećene za naknadu za pretrpljenu duševnu bol i odredilo Veljoviću da joj isplati 32.000 maraka nakon što presuda postane pravosnažna.

“Osuđeni Radovan Veljović je stupio na izdržavanje kazne zatvora 10. jula 2023. godine”, odgovoreno je za Detektor iz Suda Bosne i Hercegovine.

Tokom žalbe na prvostepenu presudu, Optužba je od Apelacionog vijeća tražila da Veljoviću bude izrečena veća kazna, dok je Odbrana žalbu podnijela zbog bitnih povreda postupka, krivične sankcije, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te povreda Ustava i Evropske konvencije, uz obrazloženje da je prvostepena presuda zasnovana na nezakonitim dokazima.

Apelaciono vijeće odbilo je kao neosnovane žalbe Državnog tužilaštva i Odbrane te potvrdilo prvostepenu presudu.

Emina Dizdarević Tahmiščija