Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Odnosi Teritorijalne odbrane i vojske

6. Februara 2023.13:11
Svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorili su o poziciji i aktivnostima optuženog Ćamila Ramića na području Višegrada 1992. godine i odnosima Teritorijalne odbrane (TO) i vojske.
Sudnica Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Nedžad Muhić je kazao da je bio načelnik Štaba TO-a u Međeđi, a da je Ramić bio pomoćnik komandanta TO-a za bezbjednost. Prema njegovim riječima, od augusta 1992. isticali su se problemi u odnosima TO-a i vojske, koja nije slušala naredbe Štaba.

“Štab je bio u rasulu. Vojska je zahtijevala da se raspusti”, kazao je Muhić, dodajući da je on u oktobru 1992. zatražio da bude razriješen dužnosti.

Svjedok je među onima koji su ostali u Štabu naveo i Ramića, iako tako nije rekao u istrazi. Nakon što ga je tužiteljica Marijana Čobović podsjetila na ranije navode, svjedok je izjavio kako je rekao da je Ahmed Sejdić bio komandant u vojsci, a  Ramić pomoćnik.

“On je bio pomoćnik za bezbjednost, da ih savjetuje. Načelnik Vojne policije je bio Emil Kos”, rekao je Muhić.

Muhić je kazao da su, nakon akcije u Meremišlju iz oktobra 1992., dovedena četiri zarobljenika. Naveo je da je čuo da su trojica prebačena u Goražde, a jedan preminuo. Nije se mogao sjetiti da je u istrazi rekao da je njegovo tijelo bačeno u Drinu.

Predočeno mu je da je u istrazi rekao kako su zatvorenici, uključujući zarobljene, bili u nadležnosti vojne bezbjednosti i Ramića. Svjedok je na to kazao da je Ramić pomagao savjetodavno.

Na pitanja braniteljice Vasvije Vidović, svjedok je potvrdio da nije ni dana bio u Višegradskoj brigadi. Saznanja koja je iznio, kako je naveo, čuo je od drugih.

Vidović je prokomentraisala da je saslušano već deset ili 20 sličnih svjedoka, umjesto da se dostave naredbe o postavljenju.

Ramić je optužen sa Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom za zločine nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada od 1992. do 1994. godine. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, koji je optužen za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene 1995. na području Rogatice i Goražda.

Hajran Kustura kazao je da je od ljeta 1992. bio u Vojnoj policiji u Međeđi.

“Neko postrojavanje; vidim Ćamila, Avdiju Šabanovića. Ko je bio komandir, da me ubijete ne znam… da li Kurspahić, da li Kos”, rekao je svjedok.

On smatra da je Ramić bio nadređen u stručnim stvarima.

Posvjedočio je da je najviše dva puta bio u obezbjeđenju zarobljenika koji su bili smješteni u kući Nežiba Hurema u Kaošticama.

Ispričao je da je jedne prilike dvojicu pustio da izađu na polje. Kako je rekao, na licu su imali sitne povrede.

Nije se mogao sjetiti da je u istrazi rekao da se Tvrtković i drugi iz TO-a nisu ništa pitali za vojsku.

Odbrani je rekao da ni dana nije bio u Štabu i ne zna kako je funkcionisao.

Suđenje se nastavlja 13. februara.

Marija Taušan