Vijest

Lagumdžija: Nadamo se da će se Tužilaštvo baviti složenijim predmetima ratnih zločina

Nakon izbora novog državnog tužioca, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Halil Lagumdžija je kazao kako je izbor Milanka Kajganića odlučen izrazitom većinom najviše pravosudne institucije.


Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a. Foto: BIRN BiH

Lagumdžija je naveo kako je za izbor Kajganića za glavnog tužioca Tužilaštva BiH cijenjen njegov program rada, te da je raspravom koja je uslijedila nakon iznošenja programa Vijeće izrazitom većinom odlučilo da on obnaša tu funkciju.

Kajganić je za glavnog tužioca Tužilaštva BiH imenovan sa deset glasova za i tri suzdržana.

Na pitanje o referenci novoizabranog glavnog tužioca kao šefa Odjela za ratne zločine, Lagumdžija je kazao kako to može biti referenca, ali kako se ne može posmatrati pojednostavljeno.

“Mislim da je u prethodnom periodu kad je u pitanju procesurainje ratnih zločina napravljena jedna greška. Tužilaštvo BiH je neprofesionalno i mimo kriterija držalo manje složene spise da bi tužioci lakše došli do norme”, rekao je on navodeći kako se zbog toga Tužilaštvo nije bavilo većim predmetima.

Kazao je kako je u zadnje dvije do dvije i pol godine taj proces na drugoj osnovi, pri čemu je veliki broj manje složenih predmeta spušten na niže nivo, dodajući da misli da će se nastaviti sa takvim prijedlozima.

Kajganić je tokom izlaganja svog programa govorio o radu Odjela za ratne zločine, te naveo kako je njegov fokus ispunjenje ciljeva Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Naveo je da smatra da se strategija neće ispuniti do 2023. godine, s obzirom na to da je njeno usvajanje kasnilo dvije godine.

Kajganić je prije imenovanja u oktobru 2021. godine na poziciju vršioca dužnosti glavnog tužioca Državnog tužilaštva bio rukovodilac Odjela za ratne zločine i zamjenik tadašnje glavne državne tužiteljice Gordane Tadić – koja je smijenjena sa ove pozicije zbog disciplinskih prekršaja.

Na pitanje novinara da li je prekršen Poslovnik VSTV-a zbog prijedloga samo jednog kandidata za glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Lagumdžija je kazao kako nije, navodeći kako se odredbama Poslovnika ne zabranjuje ovakva situacija obzirom da je u konkursnoj proceduri bilo više kandidata.

“Prethodni put sam rekao da je moj stav bio da bi bilo dobro da ne idemo u završnu proceduru sa jednim kandidatom i to je bila prva odluka Podvijeća, ali je Vijeće imalo drugačiji stav i donijeta je odluka da se ide sa jednim kandidatom”, kazao je Lagumdžija.

Na prošloj sjednici VSTV-a kada je izbor glavnog tužioca odgođen, donesena je odluka da Kajganić bude nominovan i da izloži svoj program kao jedini predloženi kandidat.

Kandidati za funkciju glavnog tužioca, osim Kajganića, bili su Diana Kajmaković, Miroslav Janjić i Seid Marušić, s obzirom na to da su njihove prijave verifikovane. Nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele sankcije Kajmaković i nakon odluka Podvijeća da Marušić ne ostvaruje potreban prag za imenovanje, te napomena da je Janjić ranije disciplinski kažnjavan zbog nemara u vršenju dužnosti i ponašanja koje šteti ugledu tužilačke funkcije.

Nakon imenovanja Kajganića, Vijeće je odlučivalo i o objavi programa rada koji je izložio, nakon čega je odlučeno da se program objavi. Lagumždija navodi kako je podržavao ovakav stav.

“Mislim da javnost o radu pravosuđa treba znati sve”, kazao je on dodajući kako je to u skladu sa usvojenom Komunikacijskom strategijom VSTV-a.

Azra Husarić Omerović