Suđenje

Goranu Miloševiću godina dana zatvora, ostalima uslovne i novčane kazne

20. Septembra 2022.12:50
Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je, nakon priznanja krivice, Gorana Miloševića osudio na godinu dana zatvora, a ostalih sedam optuženih, među kojima trojicu pripadnika Granične policije BiH, na po godinu uslovne kazne zbog počinjenja više krivičnih djela, između ostalog za davanje dara i drugih oblika koristi.

Sudnica Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Sudija Stanko Blagić je naveo da je Sud BiH prihvatio sporazum o priznanju krivnje između Tužilaštva BiH i Odbrana svih optuženih, nalazeći da postoji dovoljno dokaza za krivicu optuženih. Dodao je da je Sud tokom donošenja presude cijenio otežavajuće i olakšavajuće okolnosti.

Sudija Blagić je tokom izricanja presude kazao da se optuženi Goran Milošević osuđuje na godinu dana zatvora, a Svetozar Kašiković i Vladislav Pravica na po godinu uslovne kazne zatvora, uz sporedne novčane kazne u rasponu od 4.000 do 6.000 konvertibilnih maraka (KM).

Oni se terete u svojstvu policijskih službenika Granične policije BiH zbog udruživanja radi počinjenja krivičnih djela, primanja poklona i drugih oblika koristi, krijumčarenja te nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda.

Optuženi Milorad Rogač i Darko Đurica osuđeni su na po godinu uslovne kazne zatvora, uz sporedne novčane kazne od po 3.000 KM, a kako je rekao sudija Blagić, osuđeni su za udruživanje radi počinjenja krivičnih djela, davanje poklona i drugih oblika koristi, krijumčarenje te nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Zoran Rogač, Goran Svorcan i Aleksandar Milinić su osuđeni zbog udruživanja radi počinjenja krivičnih djela, krijumčarenja te nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, uz sporedne novčane kazne u rasponu od 1.000 do 3.000 maraka.

Sud BiH je u novembru prošle godine potvrdio optužnicu protiv osmorice optuženih koji se terete da su od decembra 2020. do sredine aprila 2021. godine postali pripadnici grupe ljudi s ciljem učinjenja krivičnih djela “krijumčarenje, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, te davanje dara i drugih oblika koristi”, odnosno uz elemente koruptivnih krivičnih djela, i izbjegavajući mjere carinske kontrole, bavili se prenošenjem preko državne granice akciznih proizvoda čiji je uvoz zabranjen, odnosno zahtijeva posebno odobrenje, sve u cilju stavljanja u promet akciznih proizvoda koji nisu obilježeni markicama BiH.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe, osim na odluku o troškovima i imovinskoj koristi.

*Ovaj tekst je izmijenjen na način da je uslovna kazna Goranu Miloševiću zamijenjena sa godinom dana zatvora, kao i u dijelu koji se odnosi na mogućnost žalbe. Također je zbog navedenog izmijenjen naslov.

Aida Trepanić