Vijest

Tužilaštvo i Odbrana najavili ulaganje žalbi nakon presude Dušku Suvari

27. Maja 2022.13:22
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će uložiti na žalbu na prvostepenu presudu Dušku Suvari koji je osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja i nečovječnog postupanja na području Glamoča 1992. godine. Slobodan Perić, branilac Duška Suvare, smatra kako u ovome slučaju nije bilo potrebno ni održati suđenje.
Sudnica Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Tužilac Senad Osmić za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) kaže kako je “zadovoljan odlukom o krivnji, ali ne i visinom izrečene kazne, zbog čega će podnijeti žalbu na izrečenu sankciju nakon što zaprimi pismeni otpravak presude”.

Osmić podsjeća kako je u završnim riječima tražio izricanje “vrlo stroge kazne za djelo koje je optuženi učinio svjestan svog nadmoćnog položaja nad nemoćnim civilnim žrtvama bošnjačke nacionalnosti, zbog čega je djelo i izvršio sa diskriminatorskom namjerom”.

Slobodan Perić kaže kako je njegov klijent od početka suđenja bio spreman prihvatiti sporazum o priznanju krivice. On navodi da je Suvara optužen po starom Krivičnom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, te da je u odnosu na njega trebalo da se “pravilno primijeni materijalni propis”.

“Ako se sudi licu za djelo koje je počinio prije nego što mu je izrečena presuda u nekom drugom predmetu, onda se obavezno izriče jedinstvena kazna, a ako je ranije izrečena maksimalna kazna, onda ta maksimalna ostaje za sva djela koja su počinjena prije izricanja i početka izdržavanja te kazne. To je Sud odbio ovdje da uradi”, rekao je Perić, dodavši da ovu odredbu ima i Krivični zakon Bosne i Hercegovine.

Perić kaže kako će uložiti žalbu i tražiti da se pravilno primijeni materijalni propis.

Suvara, koji se nije pojavio na izricanju presude, proglašen je krivim da je, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), u maju i junu 1992., silovao dvije ženske osobe bošnjačke nacionalnosti.

Vijeće je utvrdilo da je Suvara u maju pod prijetnjom odveo iz kuće S-1 u naselju Luke i natjerao je da uđe u kanal, gdje ju je silovao. Kako se navodi u presudi, optuženi je 30. juna u naselju Čukure pucajući došao u kuću S-2, koja je tu bila sa suprugom, te tražio od njih novac. Dodaje se da je S-2 odveo na livadu, gdje je prema njoj nečovječno postupao i silovao je.

Predsjedavajući Vijeća Davorin Jukić kazao je da je od otežavajućih okolnosti cijenjena težina djela i upornost optuženog, kao i ranija osuđivanost.

On je rekao da je Suvara bio optužen po Krivičnom zakonu BiH, a da ga je Vijeće proglasilo krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva po zakonu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je važio u to vrijeme i koji je blaži po počinioca.

*U ovom tekstu promijenjeno je ime advokata, iz Miloš u Slobodan Perić. 

Jasmin Begić