Suđenje

Bastah Predrag: Odbrana traži oslobađanje ili blažu kaznu

8. Marta 2022.15:31
Odbrana Predraga Bastaha zatražila je oslobađajuću presudu za zločine počinjene u Vlasenici, a kao alternativni prijedlog je iznijela da Sud, ukoliko ga proglasi krivim, u obzir uzme niz olakšavajućih okolnosti.

Predrag Bastah

Odbrana je u završnoj riječi navela da nije sporno da je Bastah bio u autobusu, naoružan i u uniformi, te da je stajao pored vozila kada je 37 bošnjačkih civila izvođeno i strijeljano na lokalitetu Mračni dol u junu 1992. godine.

Branilac Izet Baždarević je kazao da je optuženi tog dana nakon završetka smjene natjeran u autobus od komandira specijalnog voda.

“Sud može utvrditi kakva je bila uloga Bastaha i da li je, i da je želio, mogao nešto da spriječi”, rekao je branilac.

On je napomenuo da je optuženi 27. aprila 1992. angažovan u rezervni sastav policije i da je uglavnom obavljao poslove vozača i popravke vozila, a da je povremeno išao da privodi lica sa nekim od aktivnih policajaca po nalogu nadređenog.

Prema njegovim riječima, iz dokaza ne proizilazi da je Bastah učestvovao u planu za pogubljenje, kao ni u širokom i sistematskom napadu na području Vlasenice.

“Ne treba osporavati postojanje širokog i sistematskog napada, međutim pogrešno je zaključiti da je optuženi bio dio tog napada”, istakao je Baždarević.

On je analizirao iskaze svjedoka, napominjući da 23 od 42 svjedoka Tužilaštva nisu spomenula optuženog. Kao neistinito ocijenio je svjedočenje Hamdije Karače, koji je tvrdio da je preživio strijeljanje. Prema braniocu, neistiniti su i navodi da se autobus zaustavio kod logora “Sušica”, gdje je bilo izlaženja.

Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu ili da Sud prilikom odmjeravanja sankcije, ukoliko utvrdi da je optuženi počinio djelo, u obzir uzme olakšavajuće okolnosti. Baždarević je naveo da je Bastah starije životne dobi, da se više od 14 godina nalazi na izdržavanju kazne, da mu je narušeno zdravlje, te da je pokazao gdje se nalaze posmrtni ostaci civila.

Bastah je optužen za učešće u ubistvima 37 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Mračni dol. Optužnica ga tereti da je počinio zločin protiv čovječnosti u svojstvu pripadnika rezervne policije, s dva pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Nakon branioca, završno obraćanje počeo je da iznosi optuženi Bastah, prigovarajući na postupanje branioca, kao i tužiteljice Sanje Jukić i sudije Zorana Božića.

On smatra da mu nisu ispoštovana prava na odbranu, jer mu se “za isto djelo sudi dva puta”, te da su Božić i Jukić bili u postupku koji je protiv njega vođen 2010. godine. Kako je naveo, on je zbog toga tražio njihovo izuzeće, a branilac nije htio da mu pomogne.

Bastah je u ranijem postupku osuđen na 22 godine zatvora za zločine počinjene na području Vlasenice. Taj predmet nije obuhvatao strijeljanja u Mračnom dolu, već se odnosio na više drugih djela.

Optuženi se osvrtao na iskaze svjedoka iz ranijeg, kao i ovog predmeta, tvrdeći da su neistiniti navodi da se autobus zaustavio kod “Sušice”.

On je istakao da je 9. avgusta 2008. prijavio tužiteljici ubistva 37 ljudi, te da sumnja da je nekom data njegova izjava, jer je bila ostavljena ispred vrata njegove kuće.

Završna riječ optuženog nastavlja se 15. marta.

 

Marija Taušan