Suđenje

Bastah Predrag: Odbrana traži ukidanje presude za ubistva u Mračnom dolu

2. Septembra 2022.12:13
Odbrana Predraga Bastaha zatražila je ukidanje presude kojom je on osuđen na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. u Vlasenici, dok je Tužilaštvo predložilo da prvostepena presuda bude potvrđena.
Predrag Bastah
Predrag Bastah na jednom od ranijih ročišta. Foto: Sud BiH

Odbrana je zatražila od Apelacionog vijeća da ukine presudu kojom je Bastah proglašen krivim za učešće u ubistvima 34 osobe na lokalitetu Mračni dol kod Vlasenice.

Branilac Milan Romanić rekao je da nije dokazano da je Bastah bio svjestan širokog i sistematskog napada na bošnjačko stanovništvo.

“Njegove radnje su privođenje civila i ovo nesretno prisustvo na lokalitetu Mračnica, gdje je, kao što je objasnio optuženi u svom svjedočenju, otišao sa kolegama po naređenju Miće Kraljevića”, kazao je Romanić.

On je dodao da optuženi nije ni znao gdje idu i da se u samoj presudi navodi da je, kada je počelo strijeljanje, postao svjestan da će ljudi biti pobijeni. Branilac je napomenuo da je Bastah bio u grupi rezervnih policajaca i lica u crnim uniformama koji su stajali pored autobusa.

“Nikako radnje optuženog ne mogu biti radnje koje su na odlučujući način doprinijele izvršenju djela”, istakao je Romanić.

On je naveo da je Bastah još 2008. tužiocima ispričao ko je počinio ovaj zločin, za koji je do sada osuđen samo on kao rezervni policajac. Branilac se nije složio sa navodima prvostepene presude da će kažnjavanjem Bastaha žrtve naći smiraj.

“Žrtve će naći smiraj kad se nađu izvršioci i naredbodavci”, rekao je Romanić.

Odbrana je u žalbi navela da je za ovo djelo već suđeno Bastahu 2010., da je primijenjen strožiji zakon, da je u oba postupka bio isti predsjedavajući Vijeća, koji je na taj način imao predubjeđenje o krivici, kao i da prvobitni branilac nije postupao profesionalno jer je izjavio da ne spori širok i sistematičan napad i jer nije ispitao neke svjedoke.

Romanić je kazao da se u prvostepenoj presudi navodi da je optuženi “sigurno znao”, te “svakako znao”, što nije u skladu sa standardom dokazivanja van razumne sumnje.

“Bastah je bio vozač. Izvršavao je naređenja nadređenih. Ode i dovede”, rekao je branilac.

Optuženi je pred Apelacionim vijećem ponovio kako je došlo do njegovog odlaska na lokalitet Mračni dol, navodeći da je na mjestu događaja bilo 25 ljudi.

“Od svih 25 ljudi, meni se stavlja da sam ja obezbjeđivao cijeli autobus”, kazao je Bastah, dodavši da ga je “koštalo” to što je dao tužiocima izjavu o ovom događaju.

Tužiteljica Sanja Jukić je zatražila da se žalba Odbrane odbije i potvrdi prvostepena presuda.

“Smatramo da je Prvostepeno vijeće potpuno pravilno utvrdilo činjenice”, rekla je Jukić.

Prema njenim riječima, žalba Odbrane sadrži netačne okolnosti.

Bastah je u prvobitnom postupku 2010. osuđen na 22 godine zatvora za zločine u Vlasenici, a presudom za zločin u Mračnom dolu izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od 35 godina zatvora.

Marija Taušan