Suđenje

Zatražene mjere zabrane za optuženog Zdravka Samardžiju

1. Februara 2022.11:35
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo određivanje mjera zabrane Zdravku Samardžiji, optuženom za zločine protiv čovječnosti nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom na području Kotor-Varoši 1992. i 1993. godine.

Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Tužilac Mersudin Pružan je na ročištu iznio prijedlog Tužilaštva i zatražio da se optuženom Samardžiji odredi mjera zabrane napuštanja boravišta, zabrana putovanja, privremeno oduzimanje putnih isprava uz zabranu izdavanja novih, zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice te zabrana sastajanja sa osobama koje su saslušane kao svjedoci u ovom predmetu.

“Postoji opravdana bojazan da bi optuženi mogao ometati ovaj postupak”, kazao je Pružan, dodavši da je optuženi sada potpuno svjestan težine krivičnog djela koji mu se stavlja na teret te da posjeduje i državljanstvo Republike Srbije čiju granicu često prelazi.

Pružan je naveo da je optuženi tokom ratnog sukoba obnašao visoke pozicije te da posjeduje široki krug kontakata. Dodao je da su među svjedocima Tužilaštva i saborci optuženog s kojim je bio u istoj jedinici, da dobar dio njih živi u Banjoj Luci te da je zbog toga potrebno odrediti mjere zabrane sastajanja i prilaska na najmanje 30 metara.

Naveo je da Tužilaštvo u cilju efikasne kontrole ovih mjera predlaže da Policijska uprava u Banjoj Luci nasumično vrši kontrolu vršenja mjera, najmanje jednom sedmično. Iznio je i prijedlog da Sud dostavi rješenje Policijskoj upravi, Graničnoj policiji te glavnom Centru za obradu podataka.

“Predložili ste nešto što je operativno prosto nemoguće”, kazao je sudija Šaban Maksumić, upitavši tužioca na koji način bi policijska uprava mogla pratiti Samardžijino kretanje po Banjoj Luci.

Državni sud potvrdio je optužnicu protiv Zdravka Samardžije, nekadašnjeg člana komande Specijalnog odreda milicije Centra službi bezbjednosti (CSB), kojem se stavlja na teret da je na području opštine Kotor-Varoš, znajući za napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, te kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata (UZP), izvršio progon na nacionalnoj i vjerskoj osnovi zatvaranjem, mučenjem, silovanjem, drugim nečovječnim djelima, ubistvima, kao i deportacijom i prisilnim preseljenjem stanovništva.

Branilac Slobodan Perić je kazao da Odbrana predlaže odbijanje prijedloga Tužilaštva, osim u dijelu koji se odnosi na zabranu sastajanja sa svjedocima te da tu odluku prepušta Sudu.

Rekao je da tužilac zna da je optuženi Samardžija uvijek dostupan te da u optužnici nema konkretne radnje koja bi mu se stavila na teret.

“Mi smo uvjereni da će ovo završiti oslobađajućom presudom”, kazao je Perić.

Perić je naveo da u predmetima koji se vode protiv Save Tepića i Boška Peulića, koji su optuženi za zločine u Kotor-Varoši, nikome nisu izrečene mjere zabrane te da bi njegov branjenik putovao samo iz zdravstvenih razloga. Tužilac Pružan je rekao da su u ova dva predmeta, pored mjera zabrane sa svjedocima, određene i druge mjere svim optuženim.

 

Aida Trepanić