Suđenje

Milanu Trišiću 15 godina zatvora za zločine u Bratuncu

13. Decembra 2023.12:25
Milan Trišić je prvostepenom presudom koju je izrekao Sud Bosne i Hercegovine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti na području Bratunca.
Milan Trišić. Foto: BIRN BiH

Trišić je proglašen krivim da je, kao pripadnik Teritorijalne odbrane a kasnije Vojske Republike Srpske, učestvovao u ubistvima, nestancima i nečovječnim postupanjima na području Bratunca u maju 1992. godine.

Proglašen je krivim po devet tačaka za zločine nad civilima koji su bili zatočeni u sali škole “Vuk Karadžić”. Većina tačaka odnosi se na nanošenje teških patnji civilima premlaćivanjem, a po jedna na učešće u ubistvu jednog zatočenika i prisilnom nestanku trojice.

“Vijeće je došlo do jedinog mogućeg zaključka – da je optuženi odgovoran za navedena djela”, kazala je u obrazloženju presude predsjedavajuća Vijeća Željka Marenić.

Rekla je da su iskazi svjedoka u pojedinim dijelovima bili konfuzni i da nisu bili dosljedni iskazima koje su dali u istrazi, kao što je i Odbrana isticala.

“Ali Vijeće nije našlo da je to proizašlo iz želje da govore neistinu ili neosnovano terete optuženog”, obrazložila je Marenić.

Dodala je da zbog okolnosti u kojima su bili, a koje uključuju prenatrpanost prostorije, zlostavljanja i nastojanja da se sakriju kako bi sačuvali život, svjedoci ne mogu biti sigurni u ono što se dogodilo. Navela je da praznine u njihovom sjećanju nisu takve da im Vijeće ne pokloni vjeru.

Trišić je oslobođen optužbi po pet tačaka optužnice, koje, prema ocjeni Vijeća, nisu bile potkrijepljene sa dovoljno dokaza.

Pri odmjeravanju kazne Vijeće je od olakšavajućih okolnosti u obzir uzelo da je optuženi porodičan čovjek, a od otežavajućih težinu povreda, brojnost žrtava, teške posljedice, kao i aktivnu ulogu u počinjenju djela.

“Optuženi je nerijetko pokazivao okrutnost, i to prema svojim nekadašnjim kolegama iz ‘Vihora’”, navela je sutkinja Marenić.

Tokom postupka Trišić se branio sa slobode, a Sud je donio rješenje kojim mu je određen pritvor.

Trišić je u oktobru 2019. izručen iz Sjedinjenih Američkih Država, a suđenje mu je počelo u junu 2020. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

Marija Taušan