Suđenje

Josipović i ostali: Tužilaštvo traži da se nekadašnji policijski rukovodioci kazne za genocid

28. Septembra 2021.16:48
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo da petorica nekadašnjih policijskih rukovodilaca budu osuđeni za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine, te predložilo da im se odrede mjere zabrane putovanja “kako ne bi postali nedostupni poput 50 osumnjičenih ili optuženih koji je nalaze u Srbiji ili na nepoznatoj lokaciji”.

Josipović i ostali. Foto: Sud BiH

Tužilaštvo je ocijenilo da je dokazalo odgovornost Miodraga Josipovića, nekadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bratuncu, Branimira Tešića, bivšeg zamjenika komandira Policijske stanice u Bratuncu, Dragomira Vasića, bivšeg komandant Štaba policijskih snaga u Zvorniku i načelnika zvorničkog Centra javne bezbjednosti (CJB), Danila Zoljića, nekadašnjeg komandanta Posebnih jedinica policije (PJP) i Radomira Pantića, bivšeg komandira Prve čete PJP-a.

Tužilac Ibro Bulić kazao je da su sva petorica optuženih dali značajan doprinos ostvarenju zajedničkog cilja i da im nije mogao ostati nepoznat plan ubijanja zarobljenih muškaraca. Tužilac je govorio i o doprinosu optuženih u prisilnom preseljenju stanovništva.

“Ovaj širok i sistematičan napad postojao je godinama i nije bio iznenađenje ni za koga, pa ni za petoricu optuženih”, rekao je Bulić.

On se osvrnuo na odluke srpskog rukovodstva, napad na Srebrenicu, kolonu muškaraca koja kreće šumom prema Tuzli, napad na kolonu i zarobljavanja, te okupljanje stanovništva u Potočarima, razdvajanje muškaraca i prisilno preseljenje žena, djece i staraca.

“Cilj je bio da se Srebrenica očisti od svih Bošnjaka”, kazao je Bulić.

Prema njegovim riječima, u Bratuncu su 12. i 13. jula muškarci nezakonito držani u objektima i autobusima, a čuvala ih je vojska i civilna policija, uz okrutno postupanje, terorisanje i ubistva. Dodao je da nakon toga slijedi njihovo prebacivanje na područje Zvornika, gdje je pogubljeno njih više hiljada.

Tužilac je podsjetio na iskaz svjedoka kojem je bilo naređeno da učestvuje u skupljanju tijela u Bratuncu i koji je procijenio da je bilo više od 180 mrtvih sa ranama od vatrenog oružja.

On se osvrnuo na iskaze svjedoka koji su u Potočarima prepoznali policajce iz Bratunca koji su odvajali muškarce. Kazao je da nije bilo nikakve provjere da se izdvoje oni koji su bili osumnjičeni za ratne zločine iako je Vojska Republike Srpske tvrdila da je to razlog odvajanja.

Bulić je zatražio strožiju kaznu za Vasića, navodeći da je bio obrazovan i iskusan pripadnik policije na višoj dužnosti. On je citirao brojne Vasićeve depeše i navodio sastanke kojima je prisustvovao, kao i raspored i angažovanje četa PJP-a kojima je bio nadređen.

“Tužilaštvo smatra da je bio svjestan da se žene i djeca prisilno premještaju, a da će muškarci biti pobijeni… da je dijelio genocidni plan”, rekao je tužilac.

On je naveo da je Vasić od 6. jula bio uključen u planove uklanjanja stanovništva, a da se 9. jula uključio u zajednički cilj slanjem četa policije na zadatke. Istakao je da je optuženi bio dužan da spriječi pokolj i kazni podređene.

Bulić je kazao da se na osnovu dokaza može utvrditi da su Josipović, Tešić, Zoljić i Pantić znali za genocidnu namjeru glavnih počinilaca, te da su bili svjesni plana i ciljeva.

“Imali su pozicije u snagama policije”, kazao je tužilac.

Naveo je da je Zoljić komandovao PJP-om na teretnu. Podsjetio je na iskaz svjedoka koji je ispričao kako je Zoljić došao na mjesto na kojem su se muškarci predavali pripadnicima Prve čete PJP-a i kako mu je Pantić izrazio zabrinutost u vezi sa čuvanjem oko 500 zarobljenih. Nakon toga, kako je dodao Bulić, Zoljić je otišao u Bratunac i vratio se autobusima kojima su odvezeni zarobljenici.

Tužilac je predložio da Vijeće uz osuđujuću presudu odredi mjere zabrane putovanja optuženima kako ne bi postali nedostupni poput, kako je naveo, 50 osumnjičenih ili optuženih, koji je nalaze u Srbiji ili na nepoznatoj lokaciji.

Za 4. oktobar planiran je početak iznošenja završnih riječi Odbrana.

 

Marija Taušan