Suđenje

Dreković: Informacije svjedoka o brojnim vojnim jedinicama u Kalinoviku

22. Septembra 2021.13:37
Svjedoci Odbrane Ramiza Drekovića izjavili su da su imali informacije o brojnim snagama Vojske Republike Srpske (VRS) stacioniranim u Kalinoviku u proljeće 1995. godine.

Ramiz Dreković. Foto: BIRN BiH

Hamza Ajanović rekao je da je bio komandant 450. brigade u Bjelimićima, gdje je za vrijeme operacija “Treskavica 95” i “Borašnica 95” bilo Istureno komandno mjesto (IKM) Četvrtog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).

On je naveo da je imao podatke da se u Kalinoviku nalazi Gardijska brigada Hercegovačkog korpusa VRS-a, jedinice iz Nevesinja i Gacka, a povremeno i iz Šekovića i Foče, te policija, artiljerija, protivvazdušna odbrana i druge.

Ajanović je kazao da je komanda bila stacionirana u hotelu “Lelija” u centru Kalinovika, a centar veze u Pošti. On je pojasnio da je ove informacije dobijao od izviđačko-diverzantskog voda svoje brigade, obavještajnih službi, kao i iz presretnutih razgovora.

Svjedok je rekao da su tu bile i druge jedinice ABiH, te da su sve bile potčinjene komandantu IKM-a Esadu Moriću, koji je tu dužnost obavljao u maju i junu, a poslije ga je zamijenio Hamdo Selimović.

On je kazao da su postojali planovi na osnovu kojih su djelovale korpusna i brigadne artiljerije.

Ajanović je rekao da nikada nije čuo da je Dreković naredio gađanje civilnih ciljeva i da misli da to nije bilo moguće poznavajući optuženog.

“Govorio je: ‘Mi ne ratujemo protiv civilnog stanovništva. Naš cilj je da nakon oslobađanja države dobijemo povjerenje civilnog stanovništva’”, prisjetio se svjedok.

Tužilac Milanko Kajganić tvrdio je da ne postoje izvještaji o rasporedu neprijateljskih snaga kako je svjedok navodio. Ajanović je kazao da je on usmeno informisan, a da se ne sjeća pisanih izvještaja.

“Nema potrebe da mi neko napiše kad sam to znao”, rekao je svjedok.

Tužilac je predočio naredbu od 26. maja 1995. da se iz haubice 122 milimetra otvori vatra po centru Kalinovika sa pet projektila, pitajući svjedoka da li i dalje tvrdi da je artiljerija dejstvovala u skladu sa planovima, kao i da Dreković nije naredio napad na civile.

Reagovao je branilac Mirsad Crnovršanin, kazavši: “Ako se u naredbi spominju civili, nek se odmah osudi.” Ajanović je rekao da su bili određeni samo vojni ciljevi.

Na dodatno pitanje Odbrane, on je kazao da na IKM nije mogla doći naredba u takvom obliku s obzirom na vrstu veza koje su koristili.

Drekovića, nekadašnjeg komandanta Četvrtog korpusa ABiH, optužnica tereti da je u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. godine naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (opština Konjic) neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna 15-godišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Svjedok Nusret Šahić je izjavio da je, kao komandant 446. prozorske brigade, sa dijelom jedinice učestvovao u operacijama “Treskavica” i “Borašnica”. Naveo je da je početkom juna došao na IKM u Bjelimićima, gdje je komandant bio Esad Ramić.

On je takođe rekao da je imao podatke da je u Kalinoviku bio IKM Herecegovačkog korpusa sa sjedištem u hotelu “Lelija”, te Prva gardijska oklopno-mehanizovana brigada, policija, centar veze u Pošti, specijalne jedinice iz Šekovića, artiljerija i centar za obuku. Naveo je da su piloti helikoptera spavali u hotelu, te da je vidio kako dolaze kamioni u ispomoć.

Šahić je kazao da je ove informacije imao na osnovu obavještajnih podataka i svoje izviđačko-diverzantske jedinice.

On je objasnio kako su djelovale aritljerijske i druge jedinice, navodeći da su sve snage bile potčinjene komandantu IKM-a.

Svjedok je rekao da nikada nije čuo da je Dreković izdao naredbu za gađanje civilnih ciljeva niti to ide uz karakter i ličnost optuženog, koji je bio zahtjevan, strog i disciplinovan. Prisjetio se kako je njegov vojnik jednom uzeo par kila meda iz jedne napuštene kuće.

“Na referisanju Dreković me dobro prekorio i naredio da se med vrati. Ne mogu da shvatim da takav čovjek naredi gađanje civila”, kazao je Šahić.

Tužioca Kajganića interesovalo je kako je svjedok saznao da piloti spavaju u hotelu, pitajući da li tvrdi da su njegovi izviđači iz Prozora ulazili po 20 kilometara na nepoznatu teritoriju. Svjedok je rekao da njegovi izviđači nisu išli sami.

Nastavak suđenja je 6. oktobra.

 

 

Marija Taušan