Suđenje

Tužilaštvo traži produžavanje pritvora za Mehmediku, Špagu, Berkovića i Mezetovića

12. Maja 2021.16:05
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produžavanje pritvora zbog mogućnosti bjekstva ili ponavljanja krivičnog djela za Edina Mehmediku, Harisa Špagu, Rifeta Berkovića i Asmira Mezetovića, za koje postoji osnova sumnje da su počinili krivična djela neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene.


Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužilac Dubravko Čampara kazao je da je Tužilaštvo BiH 7. maja poslalo optužnicu s dokaznim materijalima na potvrđivanje, ali da su 10. maja dobili odgovor da sudija za prethodno saslušanje neće stići do isteka mjera analizirati predloženo.

“Stavili smo 15 dana jer je postupajući sudija rekao da mu treba 15 dana da analizira dostavljeno”, kazao je Čampara, dodavši da je istog dana poslao prijedlog Sudu BiH za produžavanje mjere pritvora.

Čampara je rekao da osumnjičeni Mehmedika i Špago imaju veze sa inostranstvom i da postoji osnovana sumnja na bijeg, a da su Berković i Mezetović ranije osuđivani za slična krivična djela i da postoji osnovana sumnja da će na slobodi počiniti nova.

Odbrane optuženih su osporile prijedlog kao neosnovan, predlažući da se osumnjičenima izreknu najstrožije mjere zabrane, koje se odnose na putovanje i napuštanja mjesta boravišta.

Špago se nije pojavio ni na ovom ročištu “zbog pregleda prilikom ulaska u Sud koji vrijeđa njegova vjerska uvjerenja”, a njegov branilac Senad Dupovac kazao je da njegov branjenik posjeduje samo bosanskohercegovačko državljanstvo i da ranije nije osuđivan, te da nema potrebe za pritvorom.

On se pozvao na raniji predmet “Bugojno”, u kojem je njegov branjenik bio osumnjičeni i više od godinu dana pridržavao se mjera zabrane, nakon čega je potpuno oslobođen.

Bakir Hećimović, branilac Berkovića i Mezetovića, rekao je da se u cijelosti protivi prijedlogu Tužilaštva, koje, prema njemu, ne posjeduje niti jedan dokaz za ono što se stavlja na teret njegovim branjenicima, te da nemogućnost sudije za prethodno saslušanje da analizira dokaze nikako ne može biti razlog za produžavanje pritvora.

“Ako postoji ijedan dokaz da je Rifat Berković kupovao oružje po različitim kantonima, a da mu je u tome pomagao Asmir Mezetović, pred postupajućim sudijom za prethodno saslušanje i pred ovim sudom priznat ćemo krivnju i, kao najveći apsurd, tražiti najstrožiju kaznu”, kazao je Hećimović i predložio izricanje mjera zabrane.

Tužilac Čampara se usprotivio predloženim mjerama Odbrane ”jer mu niko ne može garantovati da će se one moći održati”.

Azra Husarić Omerović