Vijest

Potvrđena optužnica protiv Zorana Malinića za pomaganje u genocidu

12. Februara 2021.15:25
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Zorana Malinića, državljanina Srbije nastanjenog u Beogradu, koja ga tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. u svojstvu komandanta Bataljona vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), potvrđeno je iz Državnog suda.

This post is also available in: English


Nova Kasaba. Foto: BIRN BiH 

Iz Tužilaštva BiH je ranije saopšteno da se Malinić tereti da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada VRS-a i policije na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti u Zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija (UN) u Srebrenici, u mjesecu julu 1995. godine, prilikom kojeg je djelimično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko civilno stanovništvo uklonjeno iz srebreničke enklave, a muškarci i dječaci ubijeni, svjesno pružio pomoć sudionicima udruženog zločinačkog pothvata u namjeri počinjenja i izvršenja genocida.

“U optužnici se navodi da je optuženi planirao, nadzirao i koordinirao aktivnosti pripadnika Vojne policije na području Nove Kasabe i okoline, koji su nakon pada Zaštićene zone Srebrenica vršili zasjede, presretanja, zarobljavanja i ubijanja civila bošnjačke nacionalnosti”, naveli su ranije iz Tužilaštva.

Pripadnici Vojne policije su, prema istom saopštenju, po naredbi i uz odobrenje optuženog, ubili skupinu od 12 zarobljenih civila, među kojima je bilo žena i ranjenih.

Optužnica protiv Malinića se odnosi i na zarobljavanje i zlostavljanje skupine od najmanje 20 zarobljenika u školi u Novoj Kasabi, kao i zarobljavanje više stotina civila koji su držani u nečovječnim uvjetima na stadionu u ovom mjestu, koji su potom transportirani u pravcu Kravice i Bratunca, držani u objektima za zatočenje, te nakon toga strijeljani i ubijeni na različitim lokacijama gdje su vršene egzekucije žrtava ubijenih u genocidu u Srebrenici.

Iz Tužilaštva su ranije najavili da će navode optužnice dokazivati pozivanjem 130 svjedoka, prilaganjem izjava šest svjedoka koji su u međuvremenu preminuli, prilaganjem 285 materijalnih dokaza među kojima su dokazi dobijeni od Haškog tužilaštva, kao i izjava 28 svjedoka u svjedočenjima datim u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) uz saslušanje vještaka sudsko-medicinske i vojne struke.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je ranije pisala o jedinicama koje su učestvovale u odvajanju muškaraca od žena i djece, hvatanju, čuvanju i sprovođenju zarobljenika na mjesta egzekucija, a čiji komandanti, među kojima je i Malinić, nikada nisu odgovarali za učešće u genocidu.

U Sudu BiH u toku je postupak protiv bivšeg komandanta 65. zaštitnog puka Milomira Savčića za pomaganje u genocidu.

 

Haris Rovčanin


This post is also available in: English