Vijest

Podignuta optužnica za zločine na području Zvornika

30. Decembra 2020.15:28
Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv šest osoba za zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na području Zvornika.
Sud i Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Optužnica je podignuta protiv Šemsudina Muminovića zvanog “Žukov”, Muje Muratovića, Rasima Omerovića zvanog “Masni”, Asima Alića, Fadila Mujića i Ismeta Memića zvanog “Iko” zbog učešća u širokom i sistematičnom napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti na području Zvornika.

U saopštenju iz Tužilaštva BiH se navodi da je tokom napada ubijeno deset civila kao i zarobljavanje, mučenje i ubistvo tri ratna zarobljenika, pripadnika Vojske Republike Srpske, te nanošenje fizičkog bola i povrede prema zarobljenicima i civilima.

Optuženima je na teret stavljeno da su znali za zločin koji su počinili njima podređeni vojnici, te da su propustili preduzeti nužne i razumne mjere da spriječe ubistva i nečovječna postupanja kako bi počinioci bili otkriveni, procesuirani i kažnjeni.

Memić je optužen da je lično učestvovao u mučenjima i nečovječnim postupanjima prema ratnim zarobljenicima.

Muminović je optužen u svojstvu komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Zvonik, a kasnije komandanta 206. brigade Armije BiH, Muratović kao komandir Šetićke čete, Omerović kao komandir Vojne policije. Alić je optužen u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Sapna, a Mujić kao komandir Policijske stanice u Sapni.

Njima je na teret stavljeno da su postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava u periodu od 8. oktobra 1992. do 6. jula 1994. godine.

U saopštenju stoji da Tužilaštvo BiH navode optužnice namjerava dokazivati pozivanjem 182 svjedoka i ulaganjem oko 550 materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Marija Taušan