Suđenje

Muratović i ostali: Iskaz komandanta o rukovođenju akcijom na Klisu

4. Aprila 2024.16:56
Na suđenju za zločine na području Zvornika, pročitan je iskaz preminulog svjedoka u kojem je ispričao kako je organizovana akcija iz oktobra 1992. na Klisu i kako je njome rukovođeno.
Optuženi u predmetu Muratović Mujo i drugi: Foto: BIRN BiH

Nešad Šabić je u iskazu naveo da je polovinom avgusta 1992. došao u Gornju Sapnu i prihvatio dužnost komandanta Teritorijalne odbrane Zvornik. On je, kako se navodi, primijetio da je Šemsudin Muminović imao aspiracije da bude na toj poziciji i da mu je radio iza leđa.

Svjedok je kazao da je Muminović došao s planom napada na Klisu i da su organizovali sastanak na kojem su bili komandiri jedinica.

“Cilj akcije je bio izuzimanje jakog neprijateljskog uporišta na brdu Klis“, naveo je svjedok u istrazi, dodajući da se željelo doći i do hrane.

On je kazao da je na sastanku objasnio zadatke i napomenuo kako da postupaju prema zarobljenicima koje treba predati policiji u Sapni. Rekao je da je u akciji učestvovalo 150 do 200 ljudi.

Kada je akcija počela, kako je naveo, Muminović je mimo njegovog znanja uzeo radio stanicu i rukovodio napadom. Kazao je da je napad trajao dan i noć, a da su Muminović i još neki napravili opstrukcije te je došlo do povlačenja.

“Samo da bi akcija propala i na mene se izvršio pritisak“, kazao je Šabić.

Dodao je da je poslije akcije čuo da je poginulo sedam boraca, ali je Muharem Efendić spriječio da mu potčinjeni referišu.

“Ne znam koja je jedinica ušla u zaselak Pantići“, rekao je Šabić, navodeći da nije znao da je bilo civilnih žrtava.

Mujo Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić, Fadil Mujić i Ismet Memić su optuženi za ubistva deset srpskih civila u zaseoku Pantići, kao i ubistva i nečevoječno postupanje prema tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske od 9. oktobra 1992. do 6. jula 1994.

Muratović je optužen u svojstvu komandira Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna. S njima je bio optužen i Šemsudin Muminović, ali je postupak protiv njega razdvojen zbog bolesti.

Branilac Izet Baždarević nakon čitanja Šabićevog iskaza je rekao da svjedok nije spomenuo da je Muratović bio na sastanku uoči akcije.

Tužiteljica Zorica Đurđević pročitala je iskaz preminulog svjedoka S-3, koji je kazao kako je nakon akcije na Pantiće i Šetiće čuo da je Mujo Muratović bio u Šetićima i da su on i Hajrudin Hasanović ukrali jedno vozilo iz kojeg su pobjegli kada je na njih zapucano. Takođe je čuo da su im u vozilu ostale iskaznice.

Svjedok je kazao kako je čuo i da je u Pantićima bio Osmo Hasanović, koji je poslije akcije unaprijeđen.

Branilac Baždarević je kazao da se ovaj svjedok lažno predstavljao kao policajac kada je došao iz inostranstva i da je psihički liječen.

Na ročištu je pročitan iskaz Smaje Hasanovića, koji je takođe preminuo, u kojem je naveo da je bio u Šetićkoj četi, čiji je komandir bio Mujo Muratović i da su učestvovali u akciji. Izjavio je da je naredbu za napad dao Šemsudin Muminović, a da je on dobio zadatak da ide prema Klisici.

“Mujo Muratović s nekim vojnicima otišao je u drugom smjeru“, kazao je Hasanović, navodeći da ne zna ko je išao u Pantiće i Lukiće.

On je dodao da su se povlačili nakon pucnjave, a za civilne žrtve je čuo 1999., kada se vratio u Šetiće.

Suđenje se nastavlja 18. aprila.

Marija Taušan