Suđenje

Ranko Babić i ostali: Pripadnici Ljeskarske čete učestvovali u pretresu šume

11. Novembra 2020.16:54
Na suđenju za zločine počinjene u ljeto 1992. na području Prijedora, svjedok Odbrane Bratislava Bilbije je rekao da su mještani Ljeskara učestvovali u pretresu dijela šume koji se nalazi između njihovog mjesta i Kalajeva, nakon saznanja da se u tom dijelu kriju “muslimanske paravojne formacije”.


Prijedor. Foto: BIRN BiH

Svjedok Rade Krneta je ispričao da je u Ljeskarsku četu mobilisan u maju 1992., da im je zadatak bio da čuvaju selo i da ta jedinica nije išla na neko ratište, ali da su u ljeto iste godine učestvovali u pretresu šume nakon sukoba sa “muslimanskim paravojnim jedinicama”.

Prema njegovim riječima, akcija je krenula ispred Društvenog doma u Ljeskarama, a osim mještana bila je prisutna udarna grupa čiji pripadnici nisu bili iz tog mjesta, zatim ljudi iz Miske Glave, a prisutni su bili Milorad Bilbija i kapetan Babić.

Svjedok je izjavio da su prešli Kalajevo, došli do Bišćana i prolazili pored muslimanskih kuća, ali da nije bilo pucanja niti ulaska u kuće, a Bratislav Bilbija ga je, kako je rekao, sa još jednom ženskom osobom, rasporedio da budu blizu pruge.

“Bratislav Bilbija nas je doveo tu i otišao dalje da rasporedi drugu grupu. Oko nas su bile tri grupe vojnika iz Miske Glave. Kasnije se vojska vratila, a nas niko nije obavijestio da se povučemo, te smo se spustili na prugu i otišli u Ljeskare”, kazao je svjedok, koji je za optuženog Bilbiju ustvrdio da potiče iz dobre porodice i da nije činio izgrede prema pripadnicima drugih nacionalnosti.

Odgovarajući na unakrsna pitanja Tužilaštva, svjedok je rekao da mu se čini da je pred Domom u Ljeskarama vidio Đuru Adamovića, da se ne može sjetiti ko ih je tačno uputio na zadatak, te da se dva-tri dana kasnije saznalo da je tom prilikom poginuo neko od civila muslimanske nacionalnosti.

Svjedok Slavko Tomić je kazao da je mještanima Ljeskara rečeno da idu u šumu jer poznaju teren i kao obezbjeđenje, da su prolazili pored kuća i da je bilo puno naroda i vojske, dok su u kuće radi pretresa ulazili pripadnici Udarne grupe.

“Zamolio sam Bratislava Bilbiju da idem sa nekim koga znam, tako da sam cijelo vrijeme sa njim bio u grupi. Otišli smo dalje i vidjeli vojnike iz Volarske čete. Na poziciji smo ostali do sumraka i vratili se pred Dom u Ljeskarama. Dok smo dežurali, čuo se pokoji pucanj”, ispričao je svjedok.

Prema njegovim riječima, dok je grupa u kojoj se nalazio dežurala na terenu, ispred kuća nije bilo nereda.

Optužnica tereti Ranka Babića, Bratislava Bilbiju i Đuru Adamovića, bivše pripadnike Vojske Republike Srpske (VRS), za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora, a na teret im je stavljeno da su u augustu 1992. u zaseoku Bukvik odvojili više muškaraca bošnjačke nacionalnosti, a potom učestvovali u njihovom mučenju, zlostavljanju i ubistvima.

Drina Iveljić, sestra optuženog Bilbije, je posvjedočila da se sa suprugom koji je Hrvat sklonila u Ljeskare, kao i da se kod njenog brata sklonila još jedna osoba hrvatske nacionalnosti i da su se kasnije priključili Ljeskarskoj četi.

Kuća njene bake, kako je izjavila svjedokinja, se nalazila na tromeđi sela te je u jednom trenutku u dvorište došlo dosta Muslimana da tu spavaju kod bake i njenog ujaka Milorada Bilbije, koji je po njihovom dolasku doveo 15-ak vojnika da čuvaju komšije koje su tu došle.

“Niko od njih nije pokazivao straha prema Bratislavu, koji tu dolazio često, posjećivao ih redovno. Muškarci su preko dana išli na svoja imanja da rade, a naveče se vraćali da spavaju. Sa mojim bratom nikad niko nije imao problema”, navela je svjedokinja.

Nastavak suđenja je 18. novembra, kada je planirano da Bratislav Bilbija svjedoči u svoju korist.

Haris Rovčanin