Vijest

Donesena odluka o izuzeću sutkinje Željke Marenić iz predmeta za zločin u Sarajevu

23. Septembra 2020.13:50
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o izuzeću sutkinje Željke Marenić iz postupka koji se vodi protiv Senada Džananovića i Edina Gadže, optuženih za zločine počinjene u sarajevskom naselju Alipašino Polje, jer je u ovom predmetu, kako tvrdi Odbrana, postupala kao istražni sudija.

sudnica
Sudnica Suda BiH. Foto: BIRN BiH

Branioci optuženih zatražili su izuzeće Marenić, članice Vijeća Suda BiH, jer je, kako su naveli u zahtjevu za izuzeće, postupala u ovom predmetu kao istražni sudija Okružnog suda Srpsko Sarajevo.

Iz Suda BiH su odgovorili za BIRN BiH da je odluka o izuzeću donijeta na općoj sjednici ove institucije 21. septembra.

“Za novog člana Sudećeg vijeća određena je sudija Tatjana Kosović, a statusna konferencija – glavni pretres zakazan je za petak, 25. septembra”, naveli su iz Suda BiH.

Prema informacijama iz Suda, advokati Senad Bilić i Senad Dupovac, branioci optuženih Džananovića i Gadže, 8. septembra ove godine su uputili zahtjev za izuzeće sutkinje Marenić, iz razloga što se ona pojavljuje kao potpisnik nekih dokumenata, koji su u sudski spis uloženi kao dokazi Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

“Ukoliko izvršite uvid u navedene dokaze Tužilaštva, vidjet ćete da se član Sudskog vijeća u ovom predmetu pojavljuje u svojstvu istražnog sudije Okružnog suda Srpsko Sarajevo, te je u tom svojstvu učestvovala kao istražni sudija, iz čega jasno proizilazi da je član Sudećeg vijeća, u istom ovom krivičnom predmetu, učestvovala u istražnim radnjama kao službeno lice, pa smatramo da je ispunjen zakonski razlog za izuzeće člana Sudskog vijeća Željke Marenić”, stoji u zahtjevu za izuzeće koji su advokati Bilić i Dupovac uputili Sudu.

U zahtjevu za izuzeće stoji da je šest dokaza, koji su predočeni na grafoskopu u sudnici, autorizovano i da se na njima nalaze potpisi kako sutkinje Željke Marenić, tako i ostalih prisutnih službenim radnjama ekshumacije leševa na groblju “Lav”.

Iz Suda BiH su na upit BIRN-a BiH naveli da je na glavnom pretresu, održanom 3. septembra 2019. godine, Tužilaštvo vršilo izvođenje materijalnih dokaza – ulagalo ih u spis, po standardnoj proceduri da se dokaz stavi na grafoskop, a nakon toga se dâ mogućnost suprotnoj strani da iznese prigovore.

“Između ostalih dokaza, Tužilaštvo je tada u spis uložilo i Zapisnik o ekshumaciji Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu od 22. oktobra 1999. godine, koji zapisnik je sačinila tadašnji sudija Osnovnog suda Srpsko Sarajevo, a članica ovog vijeća sudija Marenić Željka. Uložena su još dva dokaza koja u osnovi potiču iz provedene radnje ekshumacije, i to fotodokumentacija i nalaz obducenta o pregledu pronađenih posmrtnih ostataka, pa se i na ta dva dokumenta pominje ime sudije Marenić Željke. Odbrana tada nije imala prigovora iako je ove dokumente imala u posjedu najkasnije sa 16. januarom 2017. godine”, naveli su iz Suda.

Prema informacijama iz Suda, članovi Sudskog vijeća tada na glavnom pretresu nisu uočili da se ime sutkinje Marenić pojavljuje na uloženim dokumentima.

“To smo uočili nakon okončanja tog glavnog pretresa, odmah smo analizirali ovu situaciju – vršili smo uvid u dostavljene dokaze, te zaključili da se nastala situacija može riješiti na način da se sporni dokumenti izdvoje iz spisa i da se ne koriste kod donošenja meritorne odluke. Tada ove dokaze nismo suštinski cijenili – a to se čini i inače tek prilikom donošenja odluke o krivnji, nakon okončanja glavnog pretresa a prije objavljivanja presude, već smo izvršili samo formalnu ocjenu dokaza u smislu da li isti mogu ostati u spisu i biti cijenjeni”, naveli su iz Suda.

Iz Suda su naglasili da je u momentu obavljanja ekshumacije stvarno nadležni sud – Okružni sud Srpsko Sarajevo – izdao naredbu za provođenje ekshumacije, a da je onda iz njima znanih razloga zatražio da na teren – ekshumaciju izađe neko od sudija Osnovnog suda Srpsko Sarajevo.

“Željka Marenić, kao tadašnji sudija tog suda, po nalogu pretpostavljenog prisustvovala je predmetnoj ekshumaciji. U tom trenutku ta radnja ne veže se niti za jedan konkretni krivični spis, to se čini naknadno, nakon što se izvrši identifikacija žrtava u poznatoj proceduri, ako postoji određena poveznica između stradanja žrtve i radnji određenih osoba koje su doprinijele stradanju ekshumiranih”, naveli su iz Suda.

“Sa sadržinom spornih dokumenata Vijeće je upoznato tek po ulaganju istih u spis”, naglašeno je iz Suda.

Na ročištu održanom 4. septembra ove godine, Vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se dokazi o ekshumacijama koje je Državno tužilaštvo uložilo na suđenju 3. septembra 2019. izuzmu iz postupka koji se vodi protiv Senada Džananovića i Edina Gadže, jer ih je potpisivala članica Vijeća u ovom predmetu.

Halil Lagumdžija, predsjedavajući Vijeća Suda BiH, tada je rekao da se ti dokazi izoluju iz postupka jer je konstatovano da ih je potpisivala Željka Marenić, koja je u tom periodu postupala kao istražni sudija Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu.

“Ti dokazi neće biti cijenjeni”, kazao je Lagumdžija, dodavši da je takvo načelo zakonitosti.

Suđenje za zločin počinjen u sarajevskom naselju Alipašino Polje bit će nastavljeno 25. septembra.

Sutkinja ovog suda Džemila Begović je 2017. godine izuzeta iz nekoliko predmeta ratnih zločina jer je kao tužilac prethodno radila na istragama, a potom je prebačena na Odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i druga djela Suda BiH.

“Razlog za donošenje ove odluke je involviranost sudije Begović u veći broj predmeta ratnih zločina u svojstvu tužioca Tužilaštva BiH, što je u konačnici dovelo do zahtjeva stranaka za izuzeće sudije Begović u nekim predmetima Odjela za ratne zločine, te je postojala realna mogućnost da se slični zahtjevi ponove u budućnosti”, saopćeno je tada iz Službe za odnose s javnošću Suda BiH.

 

 

Albina Sorguč