Suđenje

Garić Rade: Svjedokova sjećanja na djevojčicu u Pelemišima

10. Septembra 2020.13:12
Na suđenju za zločine počinjene u Vlasenici, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine prisjetio se kako je u selu Pelemiši vidio djevojčicu za koju je čuo da je čuvao jedan mještanin.


Rade Garić. Izvor: Sud BiH

Svjedok Bogoljub Pelemiš kazao je da je jedne prilike išao na liniju kada je vidio kod kuće Jerke Vučinovića dijete starosti oko dvije godine.

“Vidio sam tada, stoje pokojni Jerko i malo dijete. To je dijete od neke Muslimanke koja je bila poslata u Kladanj radi razmjene, ali se nije vratila”, ispričao je Pelemiš.

On je izjavio da je Vučinović pazio tu djevojčicu te da je čuo da je ona kasnije razmijenjena. Naveo je da je on išao na liniju kod sela Pelemiši 1993. godine.

Svjedok je rekao da nema saznanja o boravku žena u Pelemišima. Kazao je da je moguće da je iz medija saznao da je u Pelemišima pronađena masovna grobnica.

On je svjedočio na suđenju Radetu Gariću, koji je, u svojstvu nekadašnjeg komandira Interventnog voda pri Vlaseničkoj brigadi Vojske Republike Srpske (VRS), optužen za progon bošnjačkog stanovništva u Vlasenici – ubistvima, mučenjem, silovanjem, prisilnim nestancima te nanošenjem fizičkih i psihičkih povreda 1992. godine. Gariću se sudi i za progon Bošnjaka iz Srebrenice počinjen u julu u 1995. godine.

O dešavanjima u julu 1995. svjedočio je Aleksandar Obrenović, koji je kazao da je bio u Vojnoj policiji Drinskog korpusa i da je u to vrijeme bio zadužen za čuvanje zatvorenika u zatvoru u “Sušici”.

On je rekao da su tada u zatvoru bila lica srpske nacionalnosti, a da su, nakon što su srpske snage zauzele Srebrenicu, počeli dovoditi ratne zarobljenike bošnjačke nacionalnosti.

Prema njegovim riječima, zarobljenici su dovođeni u tri grupe i bilo ih je od 50 do 70 iz Srebrenice i Žepe. Naveo je da je sve to trajalo 15-ak dana.

Obrenović je kazao da je prva grupa odvedena i da je zvanično bilo rečeno da idu u razmjenu, a da je kasnije čuo da su pobijeni.

Dodao je da su potom odvedene i druge dvije grupe zarobljenika, te da je čuo da su lica iz Žepe “stvarno” razmijenjena.

Na pitanje Odbrane svjedok je odgovorio da u to vrijeme nije čuo da je Garić dolazio u “Sušicu”. Oba svjedoka su kazala da ne poznaju optuženog.

Nastavak suđenja je zakazan za 14. septembar.

Povezani članci

Marija Taušan