Članak

Federacija usvojila Zakon o radu pravosuđa za vrijeme epidemije

24. Aprila 2020.13:59
Federacija BiH je na jučerašnjoj hitnoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja epidemije, kojim se, između ostalog dozvoljava isključenje javnosti sa ročišta.

“Sudija ili predsjednik vijeća može, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti”, navodi se u Prijedlogu zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja epidemije, koji je usvojen jučer u Federaciji BiH.

Slična odredba navedena je u Uredbi sa zakonskom snagom koja je usvojena u Republici Srpskoj, kao i u Prijedlogu zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih tijela Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen u Parlamentarnu skupštinu uskoro.

“Na Vijeću ministara je to usvojeno, ali bilo je određenih manjih izmjena i to se sad priprema u ministarstvu i nakon toga će biti proslijeđeno u Predstavnički dom u parlamentarnu proceduru”, kazao je Nezir Pivić, zamjenik ministra pravde BiH.

Iz Misije OSCE-a u BiH su rekli da monitorišu rad pravosuđa i da će zahtijevati da se uspostavi pravilan balans između poštivanja prava na pravično suđenje i zaštite javnog zdravlja.

“Vanredne okolnosti, poput trenutne zdravstvene krize, mogu zahtijevati uvođenje određenih mjera koje smanjuju transparentnost. Takve akcije, međutim, moraju biti direktno proporcionalne krizi o kojoj je riječ i biti ograničene u njihovom dosegu i trajanju. Ograničavanje javnog pristupa može se djelimično ublažiti emitovanjem ročišta, objavljivanjem transkripata ili objavljivanjem sažetaka sa suđenja. U svjetlu toga, Misija pozdravlja inicijative, gdje je to moguće, za što veću upotrebu informacionih tehnologija kako bi se omogućilo dalje funkcioniranje pravosuđa i izvršenje pravde”, naveli su u OSCE-u.

Prijedlozi zakona u FBiH, RS-u i na državnom nivou doneseni su nakon obvezujućih uputstava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), kao i njihovih inicijativa za uvođenje online suđenja.

Iz Ureda Evropske unije u BiH smatraju da je u vrijeme epidemije važno osigurati kontinuitet rada pravosuđa u što većoj mjeri i da pozdravljaju neke od inicijativa koje je VSTV poduzeo, poput omogućavanja videokonferencija u određenim postupcima.

“S tim u vezi, pozivamo VSTV da osigura nastavak rada sudova i tužiteljstava na rješavanju zaostalih predmeta i da se pridržavaju svojih godišnjih planova kad god je to moguće, a ne samo prioritetnih slučajeva”, kazali su iz Evropske unije.

U sklopu inicijative VSTV-a također se navodi prijedlog da “sudija ili predsjednik vijeća može, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti”.

Ovakve inicijative uništavaju povjerenje u pravosuđe, smatra pravnik i dugogodišnji novinar Senad Pećanin.

“Uskraćivanje mogućnosti medija da prate suđenja bez ikakve sumnje povećava mogućnost nezakonitih postupaka i odluka, te dodatno doprinosi ruiniranju povjerenja bh. javnosti u pravosuđe”, rekao je on.

Advokat Miodrag Stojanović također je stava da isključenje javnosti zbog online suđenja nije zakonski opravdano.

“Mogućnost isključenja javnosti zbog stvaranja pretpostavke za online suđenja nije zakonom predviđena. U svakom slučaju imam utisak da će se prije smiriti situacija oko koronavirusa nego što će se steći uslovi za suđenja”, kaže Stojanović i dodaje da je pitanje javnosti demokratska tekovina.

Selim Karamehić, sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH i član VSTV-a BiH, rekao je da je VSTV uključio ovu odredbu samo zbog pandemije.

“Nismo mi rekli da to mora, zato smo i napisali da predsjednik vijeća ili sudija koji vodi postupak može procijeniti sve to zavisi od situacije do situacije. Javnost se ni u kom slučaju ne isključuje tako olako i subjektivno već zaista kad su opravdani razlozi za tako nešto”, kaže Karamehić.

VSTV. Izvor: BIRN BiH

Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, navodi da inicijativa koju je dao VSTV ne podrazumijeva isključenje javnosti.

“Javnost bi normalno imala priliku da posmatra ta suđenja kao i svaka druga suđenja. Inicijativa za online suđenja ni na koji način ne znači uskraćivanje prava javnosti da posmatra takva suđenja. Javnosti bi bilo sve omogućeno, da posmatraju one koji govore u sudnici, direktno one koji govore preko videolinka, i to je situacija koju imamo trenutno koja se dešava sa saslušanjem svjedoka preko videolinka u sudnicama u BiH”, kaže Tegelija.

Online suđenja uvedena su u Srbiji, a advokatica Dejana Zlatić koja je imala jedan pretres preko Skypea za BIRN BiH je rekla da u njemu nije bilo javnosti i da je sve bilo po kratkom postupku.

“Ta suđenja preko Skypea smatram ipak da nisu dobra i da jest ugroženo pravo okrivljenog. U ponedjeljak već imam zakazano novo Skype suđenje, tu će biti održan glavni pretres. Rekli su mi da će mi prije toga biti omogućen razgovor s okrivljenim isto putem Skypea. E kako će nadalje ići, tek ću znati nakon ponedjeljka”, kaže Zlatić.

Dodaje da je taj pretres izgledao tako što su u jednoj sudnici bili tužilac i sudija, a advokat je bio u drugoj prostoriji s okrivljenim.

“Tako da je bilo i neke diskriminacije advokata osim što su ugrožena i prava okrivljenog jer ne može on da iznese pravilno svoju odbranu kad priča preko Skypea, sudija ga ne razumije pola, tako, ipak je bolje da se sačeka s ovim suđenjima, da se nađe neki drugi način, a ne putem Skypea”, kaže Zlatić.

BIRN BiH je ranije pisao o izazovima uvođenja online suđenja u BiH.

Albina Sorguč